Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 37/2018 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 37/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Adam Nadolny. Przewodniczący A. Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 8 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji obwodnicy Rogoźna
 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty bez uwag - jednogłośnie

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – 5 głosów „za” przy 1 „wstrzymującym się”.

 Pan radny Henryk Janus skierował swoje pytanie do pana kierownika Romana Piątkowskiego i zapytał, jakie opony mogą być składowane na wysypisku? Pan kierownik powiedział, że jeżeli chodzi o opony to można je wystawić jako nadgabaryt, natomiast opony większe powinno się je wymienić w punkcie zakupu, ponieważ podmioty zajmujący się obrotem tego typu rzeczami powinny zapewnić ich odbiór.

Pan radny Wojciechowski powiedział, że np. w Wągrowcu firma zabierająca śmieci ma firmę, która zbiera takie rzeczy bezpłatnie i ta firma przeznacza opony na granulat. Pan radny Janus poprosił o sprawdzenie tej informacji.

Następnie pan radny Henryk Janus poruszył temat działek letniskowych i stawek w gminach obcych ?

Pan sekretarz Marek Jagoda przedstawił tabelę:

Gmina
Odpady z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
podstawa prawna
Odpady komunalne
podstawa prawna
odpady zbierane w sposób
odpady zbierane w sposób
selektywny | nieselektywny
selektywny | nieselektywny
(w zł za domek letniskowy lub inną nieruchomość!
(w zł za mieszkańca)
Gmina Będzin
44,00
69,00
uchwała nr XXX/244/2017 RM Będzina z 22.02.2017
11,00
15,00
uchwała nr XV/116/2015 RM Będzina z 16.12.2015
Gmina Łącko
90,00
150,00
uchwała nr 94/XXXVIII/2017 RG Łącko z 29.09.2017
-
-
stawka w zależności od wielkości gospodarstwa domowego - uchwała nr 4/XXVI/2013 RG Łącko z 22.01.2013
Gmina Suwałki
100,00
200,00
uchwała nr XXV/206/16 RG Suwałki z 29.11.2016
-
-
stawka w zależności od wielkości gospodarstwa domowego - uchwała nr 5/32/2015 RM Sandomierz z 25.02.2015
Gmina Firlej
102,00
180,00
uchwała nr XV/84/15 RG Firlej z 14.12.2015
-
 
stawka w zależności od wielkości gospodarstwa domowego - uchwała nr XXVI/127/2013 RG Firlej
Gmina Kocierzew Południowy
108,00
216,00
uchwała nr NR XXXV/182/17 RG Kocierzew Południowy z 28.12.2017
9,00
18,00
uchwała nr XXXV/182/17 RG Kocierzew Południowy z 28.12.2017
Miasto i Gmina Skępe
108,00
153,00
uchwała nr XXIV/141/2016 RM w Skępem z 13.09.2016
12,00
18,00
stawka regresywna w zależności od ilości osób - uchwała nr XXX/188/2017 RM w Skępem z 30.01.2017
Gmina Serock
120,00
240,00
uchwała nr 209/XXI/2016 RM w Serocku z 23.05.2016
10,00
20,00
uchwała nr 298/xxxiii/2013rm w Serocku z 25.02.2013
Gmina Zgierz
159,96
239,94
uchwała nr XLII/568/17 RG Zgierz z 28.11.2017
12,00
18,00
uchwała nr XUI/567/17 RG Zgierz z 28.11.2017
Gmina Choczewo
160,00
280,00
uchwała nr XXXH/189/16 RG Choczewo z 28.09.2016
9,00
18,00
uchwała nr NR XIX/96/15 RG Choczewo z 13.11.2015
Gmina Sierakowice
200,00
300,00
uchwała nr XXXVI/468/17 RG Sierakowice z 28.11.2017
16,00
24,00
stawka regresywna w zależności od ilości osób - uchwała nr XXXVI/467/17 RG Sierakowice z 28.11.2017
Gmina Rogoźno
220,00
360,00
uchwała nr XXXIII/307/2016 RM w Rogoźnie z 29.11.2016
10,00
20,00
uchwala nr UII/495/2017 RM w Rogoźnie z 16.12.2017
Miasto Gdańsk
264,60
477,00
uchwała nr XXI/592/16 RM Gdańska z 31.03.2016
-
-
stawka w zależności od wielkości lokalu mieszkalnego - uchwała nr V/43/2015 RM Gdańska z 29.01.2015
Źródło: uchwały rad gmin - w BIP
 

 

Pan radny Adam Nadolny powiedział, że gmina Rogoźno ma stawki wysokie i nie można przy nich majstrować. Pan radny Henryk Janus powiedział, że skoro jest ściągalność 107% a mówi się, że będzie trzeba przy obecnych stawkach dołożyć 180 tys zł, to gdzie jest nadwyżka? Pani skarbnik powiedziała, że nadwyżka jest w wolnych środkach obrotowych. Pan Janus zaznaczył, że jeżeli jest 400 tys z latami poprzednimi to praktycznie gmina do śmieci nie powinna dokładać. Pani skarbnik uzupełniła, że pod warunkiem, iż te środki będą przeznaczone tylko na odpady komunalne.

 

Ad. 5. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji obwodnicy Rogoźna

Pan przewodniczący odstąpił od omawiania w/w punktu, argumentując, iż jest on tematem sesji.

 

Ad. 8 Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 1. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 2. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 3. podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, projekt uchwały przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, pan radny Henryk Janus zwrócił uwagę na błąd w numeracji Gościejewo 80 i poprosił pana sekretarza o zweryfikowanie tej sprawy,
 4. podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, , projekt uchwały przedstawił pan sekretarz Marek Jagoda, pan radny Henryk Janus zapytał jaka jest ilość członków komisji i kto zgłasza? Pan sekretarz odpowiedział, że jest to 8 osób, a zgłaszać mogą kolejne osoby,
 5. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. w Pruścach), projekt przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, informując, że KSSOiK zgłosiła wniosek o dołożenie do Parkowa 30 tys zł,
 6. udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie),
 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła, projekt przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka, pan Henryk Janus zapytał, czy środki niewykorzystane wracają do budżetu? Pani skarbnik powiedziała, że nie i będzie to wpływ na wysokość kolejnej dotacji w roku 2019 – dodatkowo wzrastają koszty przyjęcia osób nietrzeźwych, pan radny Krzysztof Nikodem zapytał, czy można to jakoś rozwiązać? Pani Kachlicka odpowiedziała, że jeżeli nie będzie uchwały to policja będzie musiała uporać się sama z problemem osób nietrzeźwych, radny Janus zapytał ile osób było do Piły przewiezionych? Pani skarbnik powiedziała że 85,
 8. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok,
 9. pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, projekt przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka
 10. zmiany uchwały nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, projekt przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka
 11. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018, projekt przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Pan radny Janus zapytał z czego sa pieniądze na Centrum Sportu ? Pani skarbnik poinformowała, że z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa. Pan radny Krzysztof Nikodem odniósł się do kwestii zaciągniętego kredytu w kwocie 2 mln 100 tys zł podkreślając, że w obecnej chwili dofinansowania nie ma na drogę Seminarialna i Długą, a kredyt jest dzielony na inne zadania – i określił to jako niegospodarność. Pan Sebastian Kupidura poprosił o rozczytanie kwoty 2 mln 300 tys zł ? Pani skarbnik odpowiedziała radnemu, że na tą kwotę składają się paragrafy 623, 605, 622 i cały rozdział 851 i 854. Pan radny Nikodem wracając do tematu kredytu powiedział, że nikt z radnych prywatnie nie robiłby takich ruchów z kredytem. Pan radny Sebastian Kupidura w sprawie boiska wielofunkcyjnego zapytał panią skarbnik z czego wynika rok 2019? Pani Kachlicka odpowiedziała, że dofinansowanie jest w roku 2019.
 12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037.

 

Ad. 9 Wolne głosy i wnioski.

Pani radna Ewa Wysocka przedstawiła wniosek z prośbą o pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Obornickiego w kwocie 50 tys zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt. „Inteligentna sygnalizacja świetlna”. Pan radny Kupidura zapytał, czy to jest sygnalizacja spowalniająca, czy tylko dla pieszych? Pani radna odpowiedziała, że ta sygnalizacja jest taka sama jak w Pruścach. Pan sekretarz dodał, że nie wiadomo czy powiat zawarł tą inwestycję w swojej uchwale. Pan radny Kinach zauważył, że to jest teren zabudowany i jest już znak ograniczający prędkość, natomiast pan Janus odpowiedział, że taki znak jest w każdej miejscowości natomiast jeżeli będzie czerwone światło to kierowca będzie musiał się zatrzymać. Pan przewodniczący Nadolny poddał wniosek pod głosowanie:

4 radnych „za” wnioskiem, „przeciw” 2 radnych i „wstrzymujących się” 2 radnych.

Kolejny wniosek złożony przez panią radną dotyczył pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Obornickiego w kwocie 100 tys zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguniewie. Wniosek nie uzyskał poparcia radnych. („za” 2 radnych, „przeciw” 4 radnych, „wstrzymujących się” 2 radnych). Kolejnym wnioskiem, który uzyskał jednogłośnie poparcie był wniosek złożony przez państwa Kowalskich, a dotyczący wykupu działki należącej do ARR, a stanowiący działkę dojazdową do ich posesji. Komisja uznała wniosek jako zasadny. Pan radny Janus przedstawił radnym komisji pismo posła „Kukiz 15” z prośbą o podjęcie uchwały mającej na celu wstrzymanie przekazywanie środków dla Izb Rolniczych oraz złożył wniosek o spowodowanie przejezdności drogi na Olszynę i inne, które zostały zniszczone w wyniku przejeżdżania ciężkich aut, które dowoziły towar na budowę torowiska. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej części pan radny Roman Kinach złożył wniosek o tabliczkę informacyjną z numeracją „od – do” na początku ul. Leśnej, podobny wniosek złożył pan Krzysztof Nikodem w imieniu pani sołtys Tarnowa. Pan radny Kinach powiedział również o złym stanie nawierzchni na moście na Wójtostwo oraz o naprawę przyczółków i zgłosił to jako wniosek. Wszystkie powyższe wnioski zostały przyjęte przez komisje jednogłośnie. Na zakończenie radni dyskutowali nad przyszłością ośrodka Za Jeziorem, ponieważ państwo Czarneccy złożyli pismo, w którym oferują chęć jego wydzierżawienia na 15-20 lat. Radni zastanawiali się nad możliwością jego sprzedaży i ogłoszeniem przetargu. Wspólnie doszli do wniosku, że ośrodek ten nie może działać bez administratora.

 

Ad. 10 Zakończenie.

Komisja zakończyła swoje posiedzenie o godz. 18:00, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf