Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 38/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 września 2014 roku o godz. 16.00 w nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr 38/2014

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 września 2014 roku o godz. 16.00 w nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu udział bierze 6 członków, Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Nieobecny radny: R. Dworzański.

Radny R. Szuberski obecny do godz. 18:45.

Ponadto w posiedzieniu Kmisji udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

 

I cześć posiedzenia – wyjazdowa.

  1. Funkcjonowanie świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno – ocena dokonanych remontów:

a)       godz. 15:30 – wizyta w świetlicy wiejskiej w m. Laskowo,

b)       godz. 15:50 - wizyta w świetlicy wiejskiej w m. Karolewo,

c)       godz. 16:15 - wizyta w świetlicy wiejskiej w m. Owieczki,

d)       godz. 16:40 - wizyta w świetlicy wiejskiej w m. Jaracz,

e)       godz. 17:00 - wizyta w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka,

f)        godz. 17:20 - wizyta w świetlicy wiejskiej w m. Studzieniec.

 

II część posiedzenia godz. 18:00 -  sala nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Funkcjonowanie świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno:

a)       wystąpienie przedstawiciela gminy,

b)       dyskusja.

  1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2014 r.:

a)       wystąpienie Skarbnika Gminy Rogoźno.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty.

 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie Komisji.

 

Protokoł nr 37/2014 został przyjęty  jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

5. Funkcjonowanie świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno.

Przewodniczący Komisji radny Z. Chudzicki poinformował, że I część posiedzenia miała charakter wyjazdowy, na której zarówno członkowie Komisji, pozostali radni jak i zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się ze stanem nowo wyremontowanych świetlic wiejskich.

Dokonano wizytacji świetlic zgodnie z harmonogramem podanym w przedstawionym porządku obrad.

Następnie głos zabrała p. Maria Domagalska pracownik WRGiP UM, która przedstawiła informację dotyczącą przeprowadzonych remontów.

Treść przedstawionej informacji:

„Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia zaplanowano na kwotę 1 288 465,07 zł, w tym: wartość wydatków objętych dofinansowaniem 1 213 436,00 zł oraz wydatki poza projektem w kwocie 75 029,07 zł przeznaczone na nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz opłaty przyłączenia energii i zwiększenia mocy. Zadania są realizowane z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „  w  miejscowościach:

Jaracz  w wyniku przeprowadzonego w dniu 08.04.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 24.04.2014r. umowa z Wykonawcą  Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński ul. Grunwaldzka 47 Wągrowiec na kwotę 275 492,41 zł. brutto z terminem zakończenia prac na dzień 29.08.2014 roku.  Łączny wydatek wynosi 287 802,26 zł, ( w tym 12 309,85 zł. opłaty przyłączeniowe, nadzór). Umowę o dofinansowanie do 80% tj. kwota 162 278,00 zł. poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 25 marca 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Zakres prac przewidywał:   roboty remontowe posadzki, tynki, okładziny, malowanie, wymianę stolarki otworowej, wymiana i naprawa pokrycia dachu, roboty zewnętrzne w tym elewację, ułożenie kostki, ogrodzenie, zieleń, wyposażenie sali świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego. W dniu 10.09.2014r. zostały zakończone  czynności odbiorowe i wykonanie robót oceniono jako dobre. W chwili obecnej odbywa się  rozliczenie inwestycji.

Karolewo w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.04.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 24.04.2014r umowa z Wykonawcą P.U.H.”PARAMA KRUG” Włodzimierz Krug  ul. Wielka Poznańska 59  Rogoźno na kwotę 111 745,84 zł. brutto z terminem zakończenia prac na dzień 29.08.2014 roku.  Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 118 980,76 zł. ( w tym 7 234,92 zł. opłaty przyłączeniowe, nadzór). Umowę o dofinansowanie do 80% tj. kwota 72 680,00 zł. poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 25 marca 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Zakres prac przewidywał:   roboty remontowe w tym podłoża i posadzki, tynki, okładziny, malowanie, stolarka otworowa, wymiana pokrycia dachu, roboty zewnętrzne w tym elewację, ułożenie kostki, wyposażenie sali świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego. Obecnie trwają czynności odbiorowe i po ich zakończeniu możliwa będzie ocena wykonanych robót. ( zamontować tuleje do siatkówki, założyć odpowietrzniki do grzejników ,napełnić instalację gazem).

Garbatka w wyniku przeprowadzonego w dniu 18.04.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 14.05.2014r umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Ogólno-Budowlane Leszek Podraza Lechlin 21B Skoki  na kwotę 250 187,92 zł. brutto z terminem zakończenia prac na dzień 29.08.2014 r. Planowane wydatki wynoszą 260 191,68 zł,(w tym 25 987,41 zł. opłaty przyłączeniowe, nadzór)  Umowę o dofinansowanie do 80%  tj. kwota 152 327,00 zł. poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Zakres prac przewidywał:  roboty remontowe w tym podłoża i posadzki, tynki, okładziny, malowanie, wymiana stolarki otworowej, wymiana pokrycia dachu, roboty zewnętrzne w tym naprawa  elewacji, ułożenie kostki, wyposażenie sali świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego. Obecnie trwają czynność odbiorowe i po ich  zakończeniu możliwa będzie  ocena wykonanych robót. (regulacja stolarki drzwiowej i okiennej, furtki, czujnika ruchu w w.c.)

Owieczki w wyniku przeprowadzonego w dniu 18.04.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 12.05.2014r umowa z Wykonawcą Usługi Budowlane Wiesław Szałata ul. Wieleńska49  Sieraków na kwotę 188 925,75 zł. brutto i  terminem zakończenia prac  na dzień 29.08.2014 roku. Planowane wydatki wynoszą 197 704,25 zł( w tym 11 383,43 zł. opłaty przyłączeniowe, nadzór,)

Umowę o dofinansowanie do 80% tj. kwota 121 184,00 zł. poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Zakres prac przewidywał: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe w tym podłoża i posadzki, tynki, okładziny, malowanie, stolarka otworowa, wymiana pokrycia dachu, roboty zewnętrzne, wyposażenie sali świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego. W dniu 11.09.2014r. zostały zakończone  czynności odbiorowe i wykonanie robót oceniono jako dobre. W chwili obecnej odbywa się  rozliczenie inwestycji.

Laskowo w wyniku przeprowadzonego w dniu 07.04.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 24.04.2014r umowa z Wykonawcą Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński ul. Grunwaldzka 47 Wągrowiec na kwotę  214 481,34 zł brutto. z terminem realizacji na dzień 22.08.2014 roku. Planowane wydatki wynoszą 223 770,97 zł (w tym 9 289,63 zł. opłaty przyłączeniowe, nadzór)  Umowę o dofinansowanie do 80% tj. kwota 139 500,00 zł. wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Zakres prac przewidywał: roboty remontowe w tym podłoża i posadzki, tynki, okładziny, malowanie, wymianę stolarki otworowej, wymiana pokrycia dachu, roboty zewnętrzne w tym ocieplenie i elewację, wyposażenie sali świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego. W dniu 11.09.2014r. zostały zakończone  czynności odbiorowe i wykonanie robót oceniono jako dobre.

W chwili obecnej odbywa się  rozliczenie inwestycji.

Studzieniec w wyniku przeprowadzonego w dniu 23.04.2014r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta w dniu 14.05.2014r umowa z Wykonawcą P.U.H.”PARAMA KRUG” Włodzimierz Krug  ul. Wielka Poznańska 59  Rogoźno na kwotę 191 191,32 zł. brutto z terminem zakończenia prac na dzień 22.09.2014 roku. Planowane wydatki wynoszą 200 015,15 zł, ( w tym 8 823,83 zł. opłaty przyłączeniowe, nadzór). Umowę o dofinansowanie do 80% tj. kwota 124 352,00 zł. poniesionych wydatków kwalifikowalnych podpisano w dniu 07 maja 2014 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Zakres prac przewidywał: roboty rozbiórkowe, roboty remontowe w tym podłoża i posadzki, tynki, okładziny, malowanie, stolarka otworowa, dach, roboty zewnętrzne w tym elewacja, wyposażenie sali świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego. Obecnie trwają prace remontowe”.

Radny R. Szuberski zapytał, czy obecni na sali Sołtysi są zadowoleni z wykonanych prac?

Sołtys Sołectwa Studzieniec radna Ewa Wysocka odpowiedziała, że udzieli odpowiedzi na to pytanie po zakończeniu remontu.

Radny R. Szuberski zapytał na kiedy zaplanowano zakończenie robót?

Sołtys Sołectwa Studzieniec radna Ewa Wysocka odpowiedziała, że 22 września.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, jaki konsekwencje finansowe przewidziano dla wykonawcy za niewywiązanie się z określonego terminu?

M. Domagalska odpowiedziała, że za każdy dzień zwłoki w umowie przewidziana karę w kwocie 50 zł.

 

Sołtys Sołectwa Laskowo p. Genowefa Świstek odpowiedziała, że jest bardzo zadowolona z przeprowadzonego remontu. Dodała, że być może zostanie zwiększona kwota za wynajem świetlicy z 200 zł do 300 zł.

Radny H. Kuszak zgłosił propozycję aby na stronie internetowej UM umieścić zdjęcia świetlic z przed remontu oraz po jego zakończeniu.

M. Domagalska odpowiedziała, że oczywiście fotografie takie zostaną zamieszczone.

 

6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2014 r.

Informację przygotowała i zreferowała Skarbnik Gminy Rogoźno p. Maria Kachlicka.

Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi informacjami: informacją za I półrocze 2014  z wykonania budżetu Gminy Rogoźno, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025  oraz informacją z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jakie p. Skarbnik widzi zagrożenia?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że tylko i wyłącznie zagrożenie dotyczące środków unijnych, których do końca roku może nie otrzymać.

Radny Z. Chudzicki zapytał jaki był wkład własny Gminy Rogoźno w budowę targowiska?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedział, że ok 1mln 300 tys. zł.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że spotkała się z krytycznymi opiniami mieszkańców dotyczącymi pomysłu wybudowanie tak dużego targowiska w Rogoźnie. Dodała, że niezadowolenie są również sprzedający, którzy wypowiadają się, że targowiskiem tym chce się ich wykończyć.

Dodała, że zamiast tak dużego targowiska można było wybudować  drogi. chodniki czy dokonać rewitalizacji Placu Karola Marcinkowskiego.

 

7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a)       utworzenia Rady Seniorów Gminy Rogoźno oraz nadania jej statutu – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

Radna R. Tomaszewska powiedział, że z całym szacunkiem dla Pana Hinz i ogromnym szacunkiem dla seniorów, do których też w niedługim czasie będzie się zaliczać, ponieważ czas jest nie uchronny i każdy z nas seniorem będzie, ale zastanawia się jaki jest cel powoływania Rady Seniorów i co stoi na przeszkodzie aby seniorzy startowali w wyborach samorządowych i żeby zasiadali w Radzie Miejskiej Rogoźna. Nadmieniła, że przecież nie ma ograniczeń wiekowych, nie ma żadnych działań, które by  to uniemożliwiały. Nadmieniła, że Pan Hinz jest najstarszym radnym i z całym szacunkiem Jego doświadczenie i znajomość pewnych tematów jest  bardzo przydatna ale zastanawia się dlaczego ma być tworzona osobna Rada Seniorów?

Dodała, że w jej przekonaniu Rada Seniorów ma być powołana tylko dla tego, że Pan Hinz chce być kolejnym przewodniczącym jak w Radzie Miejskiej nim być nie może i dlatego przygotowuje sobie Radę, której będzie Przewodniczył, ponieważ jest to już prawie zawód Pana Hinza. Dodała, że jest to jej zdanie na temat powoływania Rady Seniorów. Nadmieniła, że Seniorzy świetnie działają i mają możliwości ogromne. Nadmieniła, że Rada wspiera seniorów i nigdy nie odmawia pomocy. Nadmieniała, że jest to tworzone na potrzeby tylko i wyłącznie Pana Hinza.

Radny Kuszak dodał, że ma odmienne zdanie niż radna Tomaszewska i uważa, że jeśli nie będzie z tego tytułu żadnych kosztów a jeżeli ludzie chcą się spotykać i debatować to nie można im tego zabronić. Dodał, że często osoby starsze mają szereg pomysłów, które mogłyby zaowocować w Radzie i dlatego nie widzi żadnych sprzeczności a takie słowa z ust radnej nie powinny w ogóle paść.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że ma prawo wypowiedzieć własne zdanie.

 

 

 

 

b)       zasadności zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji pt. „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim” w miejscowości Rogoźno

ponieważ w posiedzeniu Komisji nie uczestniczył wnioskodawca, omówienie projektu uchwały przeniesiono pod obrady sesji Rady Miejskiej.

c)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie wniesiono.

d)       wyrażenia zgody, na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w drodze współdziałania Gminy Rogoźno z Gminą Miejską Wągrowiec –projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

Uwag nie wniesiono.

e)       zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Prezes Zarządu Spółki „Aquabellis” W. Dulko.

Radny M. Kutka zapytał, czy prace na ul. Różanej zostały zakończone?

Prezes Zarządu Spółki „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że zostało podłączenie rury z siecią główną ale na razie nie zostanie to wykonane  ponieważ musi to być zgrane z budową przyłączy i w miarę chęci przyłączania się mieszkańców zostanie to wykonane.

Radny Z. Chudzicki poprosił o porównanie ceny i stawki opłat (netto) z rokiem 2013.

Woda :3,53zł/m3 było 3,47/m3

Ścieki: 8,94 zł/m3 było 8,70/m3

Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym: 4,64 zł/miesiąc  było 4,74.

Radny H. Kuszak odniósł się do zapisu „w roku obowiązywania nowych taryf przewiduje się sprzedaż wody na poziomie 650 000m3 , a odbiór ścieków – na poziomie 390 000 m3” zapytał, czy jest to spowodowane tym, że są szamba i nie wszystko wpływa do oczyszczalni.

Prezes Zarządu Spółki „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że poziom 390 000 m3 nie wyczerpuje całej wody, która jest sprzedawana w rejonie gdzie jest wybudowana kanalizacja.

Radny H. Kuszak zapytał, czy studzienki są monitorowana pod względem ilości odprowadzanych ścieków z danej posesji?

Prezes Zarządu Spółki „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że nie.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że mieszkańcy bloku na osiedlu dostali informację o wysokiej dopłacie za niedobór wody i zapytała, czy jest to spowodowane?

Prezes Zarządu Spółki „Aquabellis” W. Dulko odpowiedział, że przede wszystkim jest to spowodowane niedokładnością licznika. 

f)        zmieniająca uchwałę nr XLV/328/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

g)       zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2014 rok - ponieważ w posiedzeniu Komisji nie uczestniczył wnioskodawca, omówienie projektu uchwały przeniesiono pod obrady sesji Rady Miejskiej

 

 

h)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Maria Kachlicka.

Uwag nie wniesiono.

 

8.Wolne głosy i wnioski.

W posiedzeniu Komisji uczestniczy Prezes RKS „Wełna” p. Mirosław Pokorzyński, którego Przewodniczący Komisji poinformował, że do końca roku inkasentem opłaty targowej zostanie RKS „Wełna” Z. Chudzicki dodał, że chciałby zdementować pogłoski, że chciał on zabrać Klubowi opłaty za inkaso z targowiska. Nadmienił, że mówił jedynie o tym, że chciał aby wszystko zostało zrobione  w formie przetargu, w którym RKS „Wełna” również ma prawo wystartować.

W poruszonym temacie głos zabrał również Prezes RKS „Wełna” p. Mirosław Pokorzyński, który zapewnił w imieniu Klubu, że dołoży wszelkich starań do tego aby zarówno kupujący jak i sprzedający byli zadowoleni z obsługi targowiska.

Następnie członkowie Komisji zgłosili wnioski następujących treści:

Radny H. zgłosił wniosek do Pana Dyrektora WZDW w Poznaniu o wykonanie w możliwe najkrótszym czasie następujących zadań: frezowania drogi Wojewódzkiej nr 241 w Rogoźnie, szczególnie od odcinka na ul. W. Poznańskiej od nr 1 do nr 23, naprawy barier ochronnych na ul. W. Poznańskiej przy aptece, które zostały uszkodzone wskutek kolizji drogowej, zamontowania sygnału świetlnego migającego w kolorze żółtym ostrzegającym o występującym niebezpieczeństwie, nakazujący zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu ul. Kotlarskiej z W. Poznańską (sygnały ostrzegające kierowców o przejściu dla pieszych.

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny M. Kutka zgłosił wniosek do Pana Dyrektora WZDW w Poznaniu o wykonanie w możliwe najkrótszym czasie przejścia dla pieszych w pobliżu nowo powstałego sklepu „Biedronka” w Rogoźnie, znajdującego się na ul. Piłsudskiego, na drodze Wojewódzkiej nr 241.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek do Burmistrza Rogoźna o wyposażenie nowo powstałego  placu zabaw  dla dzieci na Promenadzie przy Jeziorze Rogozińskim w ławki do siedzenia.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

9. Zakończenie.

Posiedzenie zakończono godz. 20:00

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 15 października 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf