Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXIV/751/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wskazania przedstawiciela do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

Uchwała Nr LXXIV/751/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie wskazania przedstawiciela do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) w związku z art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wskazuje się Pana Romana Szuberskiego jako przedstawiciela do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku z upływem kadencji członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Obornicki pismem znak EO.5511.8.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. zwrócił się do Burmistrza Rogoźna o delegowanie jednego przedstawiciela celem powołania go do nowo powstającej Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 5126) w skład komisji wchodzą między innymi trzy osoby wyróżniające się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) to do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające z zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Z uwagi na pismo Starosty Obornickiego, tj. upływ kadencji dotychczasowej Komisji i konieczność powołania nowej, podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf