Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie ogłasza nabór na stanowisko logopedy

OGŁOSZENIE O NABORZE

           

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie

ogłasza nabór na stanowisko logopedy

 

 

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie ul. Mała Poznańska 33.

Stanowisko: logopeda

Rodzaj umowy: umowa - zlecenie

Termin składania dokumentów: 26.02.2021 r.

Sposób składania dokumentów: osobiście

Miejsce składania dokumentów: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 33

 

Niezbędne wymagania kandydata:

 Na podstawie §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. , w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.):

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie logopedii są świadczone przez osoby posiadające
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy,
 • osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących placówek:
  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  • ośrodku terapeutyczno - opiekuńczo-wychowawczym.
  • zakładzie rehabilitacji,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ukończone studia magisterskie w zakresie logopedii, filologii polskiej z logopedią lub studia podyplomowe z logopedii),
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

Zakres obowiązków kandydata:

 • przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu,
 • opracowanie i realizacja programu terapii,
 • prowadzenie treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata;
 • ksero świadectw pracy kandydata;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • aktualne oświadczenie o niekaralności.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: - art.6 ust. 1 w celach aktualnej rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na ww. stanowisko.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Ponadto informujemy, że :

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym

 

 

 

drukuj pobierz pdf