Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLVII/455/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania petycji w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały i pakietu profilaktycznego dot. uzupełniania niedoborów witaminy D, do rozpatrzenia według właściwości

Uchwała Nr XLVII/455/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie przekazania petycji w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały i pakietu profilaktycznego dot. uzupełniania niedoborów witaminy D, do rozpatrzenia według właściwości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przekazać petycję z dnia 6 lutego 2021 r. w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały i pakietu profilaktycznego dot. uzupełniania niedoborów witaminy D, do rozpatrzenia według właściwości Ministerstwu Zdrowia RP, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do:

  1. przekazania petycji Ministerstwu Zdrowia RP,
  2. przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem wnoszącemu petycję – jako zawiadomienie o przekazaniu petycji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/455/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

W dniu 6 lutego 2021 r. wpłynęła drogą elektroniczną do samorządu Gminy Rogoźno, petycja w sprawie przygotowania komunikatu/uchwały i pakietu profilaktycznego dot. uzupełnienia niedoborów witaminy D.

Petycja, zgodnie z właściwościami, została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie (zwanej dalej „Komisją”).

Składający petycję wnosi o przygotowanie komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego dot. uzupełnienia niedoborów witaminy D „dla wszystkich osób starszych, do których informacje internetowe nie docierają lub nie są w stanie kupić sobie suplementów”.

Po analizie petycji Komisja stwierdziła, iż petycja wykracza poza kompetencje samorządu Gminy Rogoźno. Przy czym radni Rady Miejskiej w Rogoźnie nie kwestionują znaczenia witaminy D dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Należy podkreślić pozytywne właściwości witaminy D głównie na układ szkieletowy oraz skuteczne działanie w innych układach i narządach człowieka, w tym korzystne działanie ograniczające skutki m.in. chorób autoimmunologicznych, układu oddechowego, narządów wewnętrznych i innych. Nie bez znaczenia jest także działanie przeciwzapalne oraz pozytywny wpływ na syntezę białek, które biorą udział w regulacji układu odpornościowego.

Jednocześnie Komisja stwierdziła, że kwestie przyjmowania wszelkich suplementów, w tym witaminy D, winny odbywać się pod kontrolą lekarza, ponieważ nie pozostają one obojętne dla zdrowia. Ponadto propagowanie uzupełniania niedoboru witaminy D, jej zakup oraz dystrybucja wśród osób starszych winny być prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, które odpowiedzialne jest za ochronę zdrowia obywateli. W związku z powyższym Komisja postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej w Rogoźnie przekazanie petycji do Ministerstwa Zdrowia RP.

Rozpatrując przedmiotową petycję Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o przekazaniu petycji do Ministerstwa Zdrowia RP.

 

drukuj pobierz pdf