Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXX/674/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XX/168/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LXX/674/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XX/168/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XX/168/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zmienionej uchwałą Nr LXII/610/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany: § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok w wysokości 255 923,87 zł, na 2023 rok w wysokości 359 015,00 zł, na 2024 rok w wysokości 274 076,86 zł”.

 

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr LXX/674/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia24 sierpnia 2022 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XX/168/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

 

W dniu 20 grudnia 2019 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, w tym Gmina Rogoźno, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na Linii komunikacyjnej Poznań Główny – Rogoźno – Poznań Główny.

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego wystosował pismo do Gmin i Powiatów o konieczności zwiększenia wysokości dotacji celowej na 2023 rok ze względu na wzrost kosztów energii trakcyjnej o ponad 430%, wzrost kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej oraz wzrost wynagrodzeń pracowniczych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację finansowania połączeń kolejowych na ww. linii komunikacyjnej.

Z uwagi na fakt, że z dotowanych kursów korzystają także mieszkańcy Gminy Rogoźno, zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego jest jak najbardziej zasadna.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf