Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2018 rok

Uchwała Nr XI/100/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 maja 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2018 rok

   

            Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Rogoźno za 2018 rok oraz sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2018 rok Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się:

 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Rogoźno za 2018 rok, przedłożone w formie:
  1. bilansu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno zamykające się sumą bilansową w kwocie 6.180.715,93 zł,
  2. bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zamykającego się sumą bilansową 115.924.750,88 zł,
  3. rachunku zysku i strat jednostki,
  4. zestawienia zmian w funduszu jednostki,
  5. informacji dodatkowej.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie

 

       Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek na organ stanowiący rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok uzyskało opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

drukuj pobierz pdf