Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXX/293/2020 Rady miejskiej w Rogoźnie z dnia 19.05.2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

UCHWAŁA

NR XXX/293/2020

Rady miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19.05.2020 r.

 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w roku 2020, obejmujący:

1.1              Kąpielisko zlokalizowane nad Jeziorem Rogoźno w miejscowości Rogoźno na działce o numerze ewidencyjnym 1920/5 (Ośrodek Za Jeziorem) jest to kąpielisko strzeżone, długość linii brzegowej 100 m, maksymalną liczbę kąpiących się w ciągu dnia określa się na poziomie 150 osób,

1.2               Kąpielisko zlokalizowane nad Jeziorem Rogoźno w miejscowości Rogoźno na działce o numerze ewidencyjnym 2242/3 (ul. Plażowa) jest to kąpielisko strzeżone, długość linii brzegowej 60 m, maksymalną liczbę kąpiących się w ciągu dnia określa się na poziomie 100 osób,

1.3              Kąpielisko zlokalizowane nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w miejscowości Nienawiszcz na działce o numerze ewidencyjnym 41 jest to kąpielisko strzeżone, długość linii brzegowej 50 m, maksymalną liczbę kąpiących się w ciągu dnia określa się na poziomie 100 osób

2.Granice kąpielisk, o których mowa ust. 1 określają 3 załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

 

 § 2

W roku 2020 sezon kąpielowy na terenie Gminy Rogoźno trwać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia.

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Nr XXX/293/2020

Rady miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19.05.2020 roku

 

 

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. artykułem 37 nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia corocznie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania sezonu kąpielowego. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w okresie od 8 stycznia do 7 lutego poprzez wywieszenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt uchwały poddany został do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 

 

 
Dokumenty do pobrania:
UCHWAŁA Kąpieliska - załącznik nr 1-2020.d
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-03 12:42:39)
rozmiar pliku: 475Kb
UCHWAŁA Kąpieliska - załącznik nr 2-2020.d
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-03 12:42:39)
rozmiar pliku: 987.3Kb
UCHWAŁA Kąpieliska - załącznik nr 3-2020.d
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-03 12:42:39)
rozmiar pliku: 822.3Kb

drukuj pobierz pdf