Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy » Postanowienia Starosty Obornickiego z dnia 23.05.2011r. o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nrGPiM.6733.5.2011
A A A

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienia Starosty Obornickiego z dnia 23.05.2011r. o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nrGPiM.6733.5.2011

Oborniki, dnia23 maja 2011r.

 

Starosta Obornicki

Ul. 11 Listopada 2a

64-600 Oborniki

 

GN.673.54.2011

 

Postanowienie

 

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

[tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.], związku z art.53 ust.4 pkt6 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. Nr 80 póz. 717 ze zm.] oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn. Dz. LJ; z 2004r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.] po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Rogoźna z dnia 04.05.2011r. (data wpł. 09.05.2011 r.):

 

uzgadniam projekt

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla budowy sieci elektroenergetycznej w zakresie: budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV, montaż i demontaż słupa SN 15 kV, budowa słupowej stacji transformatorowej, budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek o nr. ewid.: 90, 62, 186, 170, 166, 187/1 i 256/2 położonych w miejscowości PARKOWO, gmina Rogoźno.

 

UZASADNIENIE

 

Do Starosty Obornickiego wpłynął wniosek Burmistrza Rogoźna z dn.. 04.05.2011 r. o uzgodnienie projektu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GPiM.6733.5.2011 dla inwestycji opisanej powyżej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości PARKOWO i przebiega przez działki wykazane powyżej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia przepisów w sprawach ochrony gruntów rolnych.

Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z decyzją o której mowa w art. 11 ustawy z dn.3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 121 póz. 1266 ze zm.].

 

Pouczenie

 

Na niniejsze Postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, za moim pośrednictwem.

 

 

 

drukuj pobierz pdf