Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wyrażenia woli na przystąpienie do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych

Uchwała nr VIII/71/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 marca 2019 r.

 

w sprawie: wyrażenia woli na przystąpienie do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Uchwały Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowywania wniosków o dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych na realizację zadań własnych:

1)      budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie,

2)      budowę ulicy Różanej od ulicy Mickiewicza do ulicy Działkowej,

3)      przebudowa ulicy Seminarialnej w Rogoźnie,

w ramach naboru ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego na 2019 r.

2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do złożenia oświadczenia o potwierdzeniu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Zobowiązujemy się do podjęcia uchwały budżetowej zapewniającej wkład własny w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania przez Gminę Rogoźno wsparcia finansowego.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Uzasadnienie

 

W związku z ogłoszeniem Wojewody Wielkopolskiego o naborze wniosków na 2019 r. o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161), z terminem składania wniosków od 13 marca 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r., możliwe jest aplikowanie o dofinansowanie takich zadań.

Niezbędnym elementem wniosku jest oświadczenie wnioskodawcy, że potwierdza, iż zabezpieczy środki finansowe niezbędne na zapewnienie wkładu własnego w realizację zadania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf