Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXV/764/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uznania wniosku za bezzasadny

Uchwała Nr LXXV/764/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uznania wniosku za bezzasadny

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią T.G. do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie dotyczącego potwierdzenia statusu cywilizacyjnego gminy  wniosek uznaje się za bezzasadny z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do przekazania niniejszej uchwały Wnioskodawcy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Dnia 23 listopada 2022 r. do Biura Rady wpłynął wniosek Pani T.G. w sprawie potwierdzenia statusu cywilizacyjnego gminy, który: ”jest antidotum, na którym możemy się oprzeć i wzmocnić prawnie swoją siłę jako obywatele w stosunku do aparatu przemocy państwa i jego struktur.”

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła w/w wniosek na swoim posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2022 roku i określiła, że wniosek jest bezzasadny, ponieważ Komisja nie  posiada w tym zakresie żadnych kompetencji ani instrumentów prawnych.

 

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji uznała uchwałę za bezzasadną.

Zgodnie z treścią przepisu art. 246 § 1 k.p.a. wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo do wniesienia skargi w trybie określonym w przepisach 227 – 240 k.p.a.

 

 

drukuj pobierz pdf