Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej

Uchwała Nr III/32/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.) oraz § 3 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Radnym Rady Miejskiej przysługują diety za udział w sesji, w pracach stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę. 

 

§ 2. 

 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową, w wysokości: 
  1. dla przewodniczącego Rady 2.000,00  zł                   
  2. dla wiceprzewodniczącego Rady 1.850,00  zł
  3. dla wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej 1.650,00 zł
  4. przewodniczącego komisji Rady 1.850,00 zł
  5. dla wiceprzewodniczącego komisji Rady 1.500,00 zł
  6. dla radnego 1.400,00 zł
  7. dla członka Komisji Rewizyjnej 1.450,00 zł

 

§ 3. 

 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej ulega obniżeniu o 10% za każdą nieobecność radnego na sesji lub posiedzeniu komisji, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej wykonywaniem obowiązków, do których radny został oddelegowany przez Przewodniczącego Rady. 
 2. Wysokość potrąceń nie może przekroczyć łącznie 60% miesięcznej diety. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r. 

 

drukuj pobierz pdf