Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LIX/567/2021 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

UCHWAŁA NR LIX /567/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 i 5 ustawy oraz art. 21 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 7 do statutu Gminy Rogoźno (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2019 roku, poz. 2094), Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załacznik

 

UZASADNIENIE

 

Art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje Komisje stałe w tym również Komisję Rewizyjną do corocznego przedkładania Radzie Gminy planów pracy. Statut Gminy Rogoźno. w par. 3 ust 1 mówi, że podstawą działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej jest jej roczny plan pracy przyjęty przez radę.

W świetle powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

drukuj pobierz pdf