Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXX/295/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok

                                                                    

 

 Uchwała Nr XXX/295/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 19 maja 2020 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2020 rok

 

                    Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258
i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr XXIII/221/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2020 rok zmienionej:

Uchwałą nr XXV/251/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku,

Uchwałą nr XXVI/252/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.63.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.68.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 kwietnia 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.69.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 kwietnia 2020 roku,

Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2020 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2020 roku,

Uchwałą nr XXVIII/288/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 roku,

Uchwałą nr XXIX/291/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07 maja 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę                         83.416,00

I ustala się na kwotę                                                                      86.280.683,96

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi             86.280.683,96

z tego :

1)     Dochody bieżące w kwocie                              84.369.526,46 zł

2)     Dochody majątkowe w kwocie                         1.911.157,50 zł

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę                                  83.416,00          i ustala się na kwotę                                                                     

    88.651.611,49
    Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi                                    88.651.611,49

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.      

            z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości           83.820.839,84 zł               

2)   wydatki majątkowe w wysokości      4.830.771,65 zł

załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

3.§ 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami”

załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

4.§ 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§ 7 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych”

załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

5. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

„§12 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 372.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 369.000,00 zł oraz realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł”

załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej ulega zmianie otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 
Dokumenty do pobrania:
Uzasadnienie (4).d
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-01 15:16:16)
rozmiar pliku: 20.8Kb
Załaczniki Nr 4,5,6.x
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-01 15:16:16)
rozmiar pliku: 37.2Kb
Załącznik nr 1 (2).
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-01 15:16:16)
rozmiar pliku: 118.7Kb
Załącznik nr 2 (2).
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-01 15:16:16)
rozmiar pliku: 133.6Kb
Załącznik nr 3 (1).
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-01 15:16:16)
rozmiar pliku: 130.1Kb

drukuj pobierz pdf