Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 listopada 2015 roku o godz. 16.30 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 10 /2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 listopada 2015 roku o godz. 16.30 wUrzędzie Miejskim w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2016 r.
 5. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 6. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 7. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad przedstawił przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek do porządku wniósł ppkt 4 a) dyskusja, oraz ppkt 4b) wypracowanie opinii na temat budżetu. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowane rozszerzenie porządku obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Radni jednoglośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Ad. 4 Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2016 r. -

W związku z tym, iż członkowie komisji otrzymali wcześniej materiały i zapoznali się z ich treścią, pan Przewodniczący Komisji bo uzyskaniu zgody od wszystkich członków przeszedł do następnego punktu.

a) dyskusja

W tym punkcie swoje pytanie zadał Radny Paweł Wojciechowski dotyczące nadwyżki budżetowej i wolnych srodków w załączniku nr 3?

Pani Skarbnik wyjaśniła radnemu, że wynik jest to własna analiza wykonania budżetu 2015 roku, przy obliczaniu dochodów przyjęta została zasada, że jest to wykonanie na 30 września i w podatkach lokalnych przyjęto, że wszystkie podmioty zapłacą do końca listopada ostatnią ratę – tak przedstawiają się podatki lokalne, natomiast z urzędów skarbowych pani skarbnik wykonała anlizę, ile między kwartałami przybywało dochodów i przyrost między drugim kwartałem a trzecim i przyjęto – że takie wpływy bedą z urzędów skarbowych w czwartym kwartale i tak ustalono planowane dochody. Zostały również wzięte pod uwagę wydatki, które nie bedą wygasały 15 kwietnia 2016 roku i wyszedł wynik z uwzględnieniem wolnych srodków z 2014 roku czyli 3 mln 651 zł – planowane wolne srodki 2 mln 174 tys zł pod warunkiem, że własna prognoza z wykonania dochodów i wydatków się sprawdzi. Bedzie większe wykonanie dochodów, mniejsze wykonanie wydatków to może nadwyżka będzie większa, a jeżeli odwrotnie to może być troszeczkę mniejsza. Na stan obecny jest 8 mln deficytu w budżecie gminy i ale wolne srodki można angażować zgodnie z ustawą.

Radny Hubert Kuszak podsumował wyjaśnienie pani Skarbnik, że na koniec roku 2015 wolnych środków pozostanie 2 mln 174 zł, pani Skarbnik dopowiedziała, że jeżeli wszystko nie będzie robione na wariackich papierach i gmina będzie „zaciskała pasa” to powinno być tych środków więcej.

Radny Henryk Janus zapytał o sprawę wydatków z funduszu sołeckiego na równiarki, ponieważ niektóre sołectwa wykładają pieniądze i mają równane drogi, inne sołectwa nie wykładaja pieniędzy i też te drogi są równane?

Pani skarbnik odpowiedziała radnemu, że o tym decyzduje zebranie wiejskie, i demokracja polega na tym, że jak zebranie zadecydowało tak pieniadze są wydawane oraz jeżeli wniosek spełnia wymogi. Burmistrz nie może narzucić, że sołectwo ma dać np. 3 tys na równanie dróg. Wszystkie drogi są gminne i do zadań gminy należy o nie dbać.

Pan Burmistrz dodał w tym temacie, że harmonogram gdzie było równane, a gdzie nie ustalili radni i należy spojrzeć prawdzie w oczy. Mozna przyjąć różne warianty podziału tych srodków, żeby było bardziej sprawiedliwie, ale to sołtysi są najlepiej zorientowani na swoich terenach, gdzie drogi są najbardziej zniszczone i potrzebują równania. Pani Skarbnik poprosiła o przyjrzenie się bliżej budżetom poszczególnych sołectw, np. jeżeli Gościejewo daje na równanie 3 tys zł, a w budżecie znajduje się 23 tys zł, a Karolewo ma 9 tys zł, a daje na równanie 2 tys zł , to wielkość jest nieporównywalna. Pan Burmistrz dodał, że wszystkie sołectwa dały pieniądze.

Pan radny Henryk Janus podsumował poruszony temat, że należałoby zmusić sołectwa solidarnie, ile wyłożą pieniędzy tyle zostanie wykonane.

Pan radny Łukasz Zaranek koniec tej kwestii podsumował, że pozytywnym aspektem zabezpieczenia funduszu sołeckiego – jest gwarancja, że mieszkańcy bedą mieli coś zrobione.

Swoje pytanie zadał radny Jarosław Łatka, pytając o zaciągnięcie pożyczki 1 mln 300 tys, na co?

To jest finansowanie części udziału własnego zadania gminnego czyli ul. Fabrycznej i Gościejewskiej, jednak jest to tymczasowy zapis dlatego, zeby budzet się równoważył, jeżeli nie będzie takiej potrzeby to pozyczka nie będzie w ogóle zaciagana – wytłumaczyła pani Skarbnik.

Dalej pan radny Łatka zapytał, jak to się ma do wskaźników?

Pani skarbnik wyjasniła, że bardzo dobrze, ze względu na polityke pieniężną – która bardzo obniżyła bardzo w roku 2015 wskaźniki WIBOR, ponieważ do tej pory było zawsze 3 – 3,54, a w tej chwili jest 1,9 – czyli kredyty na rynku komercyjnym w bankach są tańsze niż pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Dalej radny zapytał, czy jeżeli obie inwestycje otrzymają dofinansowanie, to wtedy ten kredyt zaciagamy?

Pani skarbnik odpowiedziała, że chciała zejść z wolnych środków z 2015 r, bo w pierwszej kolejności zamienia kredyt wprowadzając wolne środki a reszta jest do dyspozycji radnych.

Kolejne pytanie radnego Łatki dotyczyło zakupu inwestycyjnego usług domenowych 20 tys i zakupu serwera 35 tys.?

Pani Skarbnik wyjasniła radnemu, że 35 tys jest od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ponieważ taka jest opinia od informatyka obsługujacego tą sieć w GOPS-ie, natomiast radny dopytał czy to jest tylko zakup serwera czy całej sieci? Pani skarbnik odpowiedziała, że serwera i tego co jest potrzebne, ponieważ GOPS posiada tak dużą bazę danych, które są szczególnie wrażliwe i należy ich pilnować, natomiast domenda jest wpisana w budzecie na potrzeby urzędu.

Pan Radny Hubert Kuszak podkreślił, że kwota 20 tys zł jest kwotą bardzo dużą i czy pani Skarbnik jest w stanie podac jakieś szczegóły?

Niestety pani Skarbnik nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jej wiedza w zakresie informatyki jest niewystarczajaca.

Kolejne pytanie radnego Łatki dotyczyło obniżenia średniej kwoty żyta, jaka kwota była ostatnio analizowana za kwintal, czy to była kwota 35 zł?

Pani Kachlicka poinformowala, że na ostatniej komisji była nieobecna i w tej kwestii wypowiedział się burmistrz, który przedstawił, że wystąpił do Izby Rolniczej o dwie opinie o 35 zł i ta opinia była negatywna, natomiast druga opinia dotyczyła kwoty 32 zł i ta opinia jest pozytywna. Pan Radny Łatka dopytał, jaka to jest różnica szacunkowa w przychodzie?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to kwota ok 70 tys zł., jeżeli nie będzie żadnych umorzeń, ponieważ w tym roku wystapiła bardzo duża susza to rolnicy mogą występować o umorzenia. Pan Łatka zapytał, czy ta opinia z Izby Rolniczej musi być wiążąca ? Pan Burmistrz odpowiedział, że absolutnie nie, jednak decyzja i opinia zależy od komisji i całej rady.

Pan radny Jarek Łatka podsumował, że jeżeli radni mają podwyższać podatki miejskie aby móc realizować wnioskowane inwestycje, należałoby się zastanoowic nad podwyzszeniem tej kwoty do 35 zł? Dalej w programie „Wielkopolska Wieś” jest 40 tys zł, czy ta kwota wystarczy na potrzeby wszystkich sołectw należących do gminy ?

Pani skarbnik odpowiedziała, że w pierwszej wersji jaka została przyjeta do budzetu była to kwota 80 tys zł, ale w związku z tym, iż nie można było spiąć tego budzetu, ponieważ są cięcia wszędzie i w oświacie, urzedzie i drogach, wszedzie gdzie tylko się dało, należało zejść aż o 6 mln żeby doprowadzić budżet do równowagi, w związku z powyższym po konsultacji z burmistrzem pani skarbnik obniżyła tę kwotę do 40 tys zł, ale w zależnosci od tego jak będą napisane wnioski, na przedsięwzięcia wytypowane z wsi, w trakcie z wolnych środków dołożone zostałoby te 40 tys zł.

Radny Hubert Kuszak odniósł się do tematu średniej kwoty żyta, pomijając rolnictwo w róznych regionach, oraz decyzje jaka podemą radni, poprosił o wypowiedź pana Henryka Janusa, który jest osoba najbardziej zorientowaną, jakie jest jego zdanie w tym temcie?

Pan radny Janus odpowiedział, że opinia komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa była negatywna jeżeli chodzi o kwotę 35 zł, tak samo jak opinia komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury - klęska suszy była największa od wielu lat, odszkodowania otrzymają tylko ci rolnicy, którzy swoje starty mieli oszacowane na powyzej 30 %, były wnioski żeby pozostawić tą kwotę bez zmian, jednak mimo tej suszy należałoby tą kwotę podnieść nieznacznie do 32 zł.

Dalej radny Łatka zapytał o kwotę 114 tys utrzymania budynków Agrobiznesu, czy organizacj CIS i Uniwersytet Trzeciego Wieku bedą partycypować w kosztach? Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, tłumacząc że Ciś może być obciążony notą, natomiast Uiniwersytet Trzeciego Wieku – nie. Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, będzie samodzielnie ponosił koszty utrzymania w zajmowanym budynku. Natomiast ciepło może być rozliczane w formie podliczników lub doliczone do kubatury.

Po przeanalizowaniu projektu budzetu pan radny Łatka dopytał również o wysoka kwotę wywozu nieczystości oraz kwestia firmy ochraniarskiej?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to opłaty stałe za liczniki, nie wgłębiała się w temat ponieważ tym zarządza ZEAPO.

Dalej pan Łatka poprosił o wyjasnienię, tematu dotyczącego wzrosty zatrudnienia o 2 etaty i co za tym idzie zabezpieczenia srodków finansowych?

Odpowiedzi udzielili wspólnie i pan Burmistrz i pani Skarbnik, tłumacząc, że jest to zwiazane z wolnym etatem sekretarza, dlatego muszą być na ten cel zabezpieczone pieniadze, natomiast drugi etat jest w wydziale promocji, gdzie nowa osoba została zatrudniona od 1 listopada i jeden etat nieprzewidziany, ponieważ w budżecie nie ma przewidzianego etatu sprzątaczki ani żadnego woźnego. Będzie jeszcze przewidziana osoba do zatrudnienia w spr, pozyskiwania środków, oraz zwróciły się do burmistrza z wnioskiem panie z USC w związku ze zmiana przepisów i wzrostem obowiązków - o zwiększenie etatów.

Kolejnym pytaniem pana radnego Łatki była sprawa podróży służbowych z kwotą 40 tys zł oraz szkoleń za kwotę 26 tys zł?

Pani Skarbnik wytłumaczyła radnemu, iż wzrost tych kwot związany jest z komentarzem do klasyfikacji budzetowej ponieważ delegacja powinna być księgowana tam gdzie szkolenie, a nie tam gdzie delegacja w paragr. 441. Kwota 26 tys zł jest kwotą, która zawiera szkolenia łącznie z dojazdami. Radny dopytał wobec tego ile osób będzie się szkoliło i w jakim zakresie, ponieważ te 26 tys zł jest kwotą wysoką?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że biorac pod uwagę ilość pracowników w urzedzie i dzieląc ta kwote na kazdego z pracowników (54 pracowników w urzędzie) to przypada kwota 300 zł na jednego pracownika. Nie jest to dużo biorąc pod uwagę, że zmieniaja się przepisy a niektóre szkolenia są wymagane.

Radny Łatka zapytał o kwotę rozdysponowaną w rozdziale kultura i sport 393 tys, czy te kwoty są zaplanowane czy po konkursach?

Pani Skarbnik odpowiedziała radnemu, że są to kwoty zaplanowane, a na konkursy jest wyłącznie 273tys zł. Kwoty są zaplanowane na zadania ale nie na organizację. Wniosek radnego dotyczył aby wykreślić wszystkie kwoty szczegółowe z rozdziału kultury fizycznej i sportu i skonsultowac z radnymi na co te kwoty przeznaczyć.

W tej kwestii pytanie zadał też radny Maciej Kutka pytając o Klub Biegacza, jeżeli na ta chwile nie jest jeszcze stowarzyszeniem, a ubiegałby się o srodki z budżetu, to czy są one ujęte w tym budzecie?

Pani skarbnik odpowiedziała, że nie bo po pierwsze nie jest stowarzyszeniem, ale pan burmistrz doinformował że są planowane dwa biegi i oczywiscie nie ma przeszkód żeby takie srodki zostały wprowadzone w połowie roku.

Radni jednogłosnie (6 radnych) – pozytywnie przegłosowali wniosek radnego.

Dalej radny Łatka zapytał o sprawę CIS – 150 tys jest dotacji, dalej wpływy z usług 270 tys , czy to jest jakiś bisnesplan? W odpowiedzi od pani skarbnik radny usłyszał, że to jest kwota z wniosku, który został złozony do wojewody i tam należało podać przychody i koszty, 200 tys ma być z gminy, czyli oczyszczanie całego miasta, a kwestia organizacyjna o która tez zapytał radny, na tą kwestię odpowiedziała pani Burmistrz Tomaszewska, która poinformowała że czeka na rejestrację tej jednostki budżetowej, to wtedy dopiero może być uruchomiona cała procedura.Dodatkowo pani Skarbnik uzupełniła, że 150 tys to środki obrotowe i wyposażenie, a 50 tys na pierwsze wyposażenie, 100 tys – to dotacja podmiotowa, ponieważ w ustawie o zatrudnieniu socjalnym wynika, że gmina musi przeznaczyć pieniadze na instruktorówi kadrę kierowniczą.

Radny Kuszak wyraził swoje zdanie na temat dotacji przyznawanych dla kościołów, gdzie szukane są pieniądza, a w tej chwili nie ma w tym temacie zainteresowania?

Pan burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie był u niego ks. Renn i na tą chwile nie ma wymogów złożenia wniosku do końca roku, ale zapewne w niedługim czasie takie wnioski się pojawia ale na początku przyszłego roku. Pani skarbnik w tym temacie przekzała propozycję do rozważenia przez księży, azeby w jednym roku złożył jeden ksiądz wniosek i otrzymał pieniadze na większy zakres prac, w następnym drugi i tak dalej. Radny Kuszak poparł słowa pani skarbnik, i podsumował, że kto z nich nie złozy wniosku, niech czeka rok.

 

Ad 4c Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu na rok 2016.

Za wyrażeniem pozytywnej opinii na temat projektu budżetu głosowało 6 obecnych radnych.

 

Ad. 5 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady

Miejskiej.

 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 34/1, 34/2, 34/4, położonych w Biniewie, gm Rogoźno w trybie przetargowym – uchwałe przedstawił radnym kierownik Roman Piątkowski
 • uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Rogoźno - uchwałę przedstawił radnym kierownik Roman Piątkowski, uchwała jest zmieniająca na fakt błędu i spójności danych
 • uchwała w sprawie stanowiaska dotyczącego planowanego przebiegu elektroenergetycznej linii 400 kV relacji SE Piła – Krzewina – SE Plewiska – uchwała przedstawiona również przez kierownika Romana Piatkowskiego, który poinformował, że uchwała jest wynikiem, tego iz firma PSE zamierza przeprowadzić tę linię przez gminę Rogoźno – w tzw wariancie VI, a zabudowa mieszkalna w momencie powstania takiej linii, może powstać w odleglości 500 m, kierownik zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Z informacji jakie przedstawił pan Piątkowski okazało się, że ta sprawa swój początek miała już w 2014 – spółka PSE skierowała zapytanie do gminy o możliwości przebiegu takiej linii, o planach zagospodarowania przestrzennego i tp.

Pan Maciej Kutka zapytał pana kierownika, czy zapalanowana linia elektroenergetyczna będzie kolidowała z zaplanowaną obwodnicą? Pan kierownik odpowiedział, że nie będzie to kolidowało i przedstawił radnym mapkę z przebiegiem tej inwestycji.

Komisja przegłosowała jednogłosnie pozytywnie wniosek w sprawie przygotowania kserokopii pisma z PSE oraz odpowiedzi na to pismo.

Co do całej uchwały w tej sprawie burmistrz dopowiedział, że uchwała jest przygotowana negatywnie, ale radni muszą wypracować swoją opinię.

Po podsumowaniu całej dyskusji komisja wyraża negatywna opinię, w sprawie przeprowadzenia linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Piła – Krzewina – Plewiska przez gminę Rogoźno – opinia podjęta jednogłosnie – w ilości 7 członków komisji.

 • uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 – uchwałę przedstawiła pani Skarbnik Maria Kachlicka.

W tym punkcie głos zabrał radny Chudzicki, który zapytał, jaki będzie ogólny odzew skoro radni podnoszą średnią cenę żyta o 3 zł?

Panu Radnemu odpowiedzi udzielił radny Wojciechowski, który powiedział, że każda podwyżka będzie źle odebrana, na pomoc w kwestii suszy mało kto się załapał, ponieważ wnioski były tak skonstruowane, zwiększenie jest podwójne, ponieważ jest to i podatek i do tego dzierżawy, dlatego odzew nie będzie dobry.

 • uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – uchwała zreferowana przez pania Skarbnik Marię Kachlicką,

- uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 r. – uchwała zreferowana przez panią Skarbnik Marię Kachlicką, która dodała, że dotyczy ona modernizacji starego schroniska i braku gabinetu weterynaryjnego. Swoje pytanie w tym temacie zadała radne Katarzyna erenc – Szpek, która zapytała, czy tam to znaczy że tam nie będzie lekarza? ?Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest możliwość, że weterynaria będzie kupowała usługi.

- uchwała w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej - uchwała zreferowana przez pania Skarbnik Marię Kachlicką,

- uchwała w sprawie określenia stawek od środkow transportowych - uchwała zreferowana przez pania Skarbnik Marię Kachlicką,

- uchwała w sprawie zmian w budżecie - uchwała zreferowana przez pania Skarbnik Marię Kachlicką.

Dalej pani Skarbnik poinformowała o przekazaniu dla policji sprzętu komputerowego, jednak pan burmistrz skierował prośbę o sposób tego przekazania, aby ustalili radni. Członkowie komisji stwierdzili, że najlepszym sposobem będzie darowizna. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek w tym temacie poprosiła pana Burmistrza o zwrócenie uwagi Policji by wykonywane były częściej patrole wokół miasta, za szkołą Agrobiznesu, na osiedlu przy „Klubie 95”, ponieważ otrzymują od gminy sprzęt, maja placone za dużury a współraca z gmina jest żadna.

Następnie radny Kuszak skierował swoje pytanie do pana Burmistrza, czy nie można by zastąpić sprzątaczki w gminie, która jest na wypowiedzeniu, osobami będącymi na umowie w „CIS”?

Pani skarbnik, poinformowała radnego że to musi buć taka osoba, która jest długo wykluczona, nigdzie nie pracowała. Pani burmistrz Tomaszewska uzupełniła wypowiedź pani Skarbnik, o kwestię grupy, która musi być razem z instruktorem włączona w dane obowiązki, istniała by taka możliwość wtedy tylko, jeżeli tworzona byłaby grupa sprzątająca dane obiekty.

- uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie transportu zbiorowego – uchwała przedstawiona przez Burmistrz Szuberskiego, pani Skarbnik doinformowąła członków komisji, iż kwoty są te same co w roku ubiegłym.

Ad. 6 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie przewodniczący Łukasz Zaranek przedstawił pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej od Wiceburmistrza Piotr Woszczyka w sprawie współfinansowania rozbudowy schroniska „AZORE” w Obornikach. Wiceburmistrz przedstawił swoje zaniepokojenie w związku z brakiem wystarczających środków finansowych na rok 2016, które to uniemożliwi gminie Oborniki ogłoszenie przetargu jako organizatora zadania i tym samym skutkuje ryzykiem zamknęcia jednostki. Pani burmistrz Tomaszewska zajęła głos w tej sprawie, która poinformowała że cały czas jest w trakcie rozmów z panem Woszczykiem, gmina Oborniki odstąpiła od budowy nowego schroniska, ale uzyskała zgodę na utrzymanie schroniska w dotychczasowym miejscu, pod warunkiem, że zostanie dostosowane to schronisko do wymogów weterynaryjnych i wymogów, które są związane z bliskością zabudowań mieszkalnych. To pozwolenia ma być na 10 lat i koszt rozbudowy tego schroniska to koszt 1 mln 200 tys. Gmina Rogoźno ma partycypować w kosztach w wysokości 142 tys zł (jest to kwota uzależniona od ilości mieszkańców). Druga propozycja to współpraca ze schroniskiem w Jędrzejowie, jednak tam koszty znacznie przewyższają oddanie takiego psa pod opiekę, tzn różnica to 246 tys rocznie w Jędrzejowie, natomiast 111 tys w schronisku w Obornikach.

Swóje zapytanie do burmistrza skierował pan radny Chudzicki, pytając w imieniu mieszkańców ulicy Przemysława, Kościuszki i ulic przyległych o oświetlenie, które ma być zainstalowane za boiskiem Orlik, kiedy będzie zrealizowana ta umowa? Pani skarbnik odpowiedziała, że do końca roku powinna być zrealizowana ta inwestycja.

Dalsze pytanie do burmistrza skierował radny Maciej Kutka pytając o Program Polityki Niskoemisyjnej – czy dofinansowanie do solarów dotyczy też osób prywatnych? Pan burmistrz udzielił odpowiedzi, ze program ten będzie tak skonstruowany, że prywatne osoby też będą się mogły ubiegać o dofinansowanie. Cały program zapewne ruszy w przyszłym roku, a prowadzić to będzie Urząd Marszałkowski.

Radny Hubert Kuszak zglosił swój wniosek, który składał już cztery lata z rzędu w spr, świateł na przejściu obok sklepu Żabka ul. Kotlarskiej z ul. w.Poznańską, ponieważ są ale nie w tym miejscu, którego dotyczył wniosek. Komisja jednogłośnie (7 radnych za), pozytywnie poparła wniosek radnego Kuszaka, który będzie skierowany do WZDW w Poznaniu.

Głos zabrała pani Tomaszewska, która poprosiła członków komisji o opinię w sprawie schroniska, w sprawie przekazania środków na rozbudowę tego schroniska. Komisja zaopiniowała wniosek, że opinia zostanie w tej sprawie wypracowana na sesji – wniosek podjęty jednogłośnie, pozytywnie.

Kolejna dwa pisma, które przedstawił przewodniczący komisji Łukasz Zaranek, które dotyczyły dofinansowania klatki schodowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ryczywole oraz termomodernizacji całego obiektu. Propozycja z Gminy Ryczywół dotyczyła partycypowania w kwocie - pierwsza inwestycja od 40 tys do 50 tys, natomiast druga 35 tys zł - w roku 2017. Komisja po dłuższej debacie z wniosku autorstwa radnego Jarosława Łatki postanowiła zaopiniować pozytywnie, jednogłośnie kwotę 35 tys łącznie.

Z wniosekiem zwrócił się również przewodniczący Komisji dotyczącym ujęcia w projecie programu współpracy gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2016 zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wniosek podjęty przez komisje – jednogłośnie (7 głosów za).

Katarzyna Erenc – Szpek zwróciła uwagę na nowo budowany budynek mieszkalny przy ul. Seminarialnej i niebezpieczeństwo z tym zwiazane, poprosiła o interwencje w tej sprawie. Pan burmistrz zapewnił, że zostanie wysłana na oględziny straż miejska.

Radny Łatka poprosił o wyrównanie ulic Długiej, Seminarialnej – pani radna Kolanowska i radny Chudzicki dodali ulice Szarych Szeregów, Prusa, Werbla, Południowa. Dalej radny Łatka poprosił pana burmistrza o analizę stawek za śmieci. Pan Burmistrz poinformował, że wykonana została już taka analiza na 12 zł i 18 zł jednak poprosił radnych o wstrzymanie tego tematu do przetargu i po rozstrzygnięciu odbędzie się jeszcze jedna analiza.

Przewodniczący KSSOiK poprosił o przygotowanie propozycji planu pracy komisji na rok 2016, temat ten uzupełnił pan Burmistrz propozycją by w planie tym ująć realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Alkoholizmowi.

Jako ostatnia uwaga – została zgłoszona przez radnego Łatkę, dotyczącą harmonogramu działania GKRPA, z propozycją umieszczenia takich informacji na stronie internetowej urzędu, natomiast na zwrócił uwagę na duże luki w BIP dotyczące uzupełnienie statutu, uchwał.

 

Posiedzenie komisji zakończono o godz 21:30

Protokołowała: Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf