Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: PROTOKÓŁ nr 43/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 października 2018 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 43/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 października 2018 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2

 

Posiedzenie Komisji otworzyła i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji K. Erenc – Szpek. Przewodniczący K. Erenc – Szpek  stwierdziła, że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  5. Kontrola funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2018 roku.
  6. Sprawy bieżące
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie

 

Ad. 1 i 2 Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Katarzyna Erenc – Szpek otworzyła obrady komisji i stwierdziła, że na 5 członków komisji, udział w obradach bierze 4 członków komisji.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

 

Przystąpiono do punktu 4 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5 Kontrola funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2018 roku.

Materiały przygotowane przez osoby odpowiedzialne za powyższy temat zostały włączone do protokołu.

Pan radny Perlicjan zapytał, czy kwota przetargu pokryje rzeczywiste koszty wywozu śmieci? Pan kierownik Roman Piątkowski poinformował, że trudno powiedzieć bo ściągalność nie jest 100%. Pani radna Kolanowska zapytała, czy w momencie wzrostu opłat za odpady segregowane wzrosła też ilość osób, która segreguje te śmieci? Pan kierownik odpowiedział, że owszem jest wzrost, widać to po składanych deklaracjach i jest to istotna różnica. Pani radna Ewa Wysocka zapytała jak wygląda odbiór śmieci ze sołectw, ze świetlic? System obejmuje gospodarstwa domowe, wspólnoty, domy jednorodzinne, wielorodzinne itp., problem sołectw do tej pory się nie pojawiał. Pani Wysocka skierowała to pytanie do pana burmistrza Romana Szuberskiego, który powiedział, że odbywa się to tylko na zgłoszenie, indywidualnie. Radna dodała, że problem jest nie rozwiązany, ponieważ na jej terenie sołectwa został zakupiony z funduszu sołeckiego duży pojemnik na śmieci i nie ma kto, tych odpadów zabierać, poza tym są jeszcze bioodpady. Pan kierownik Piątkowski poinformował, że bioodpady są zawsze zabierane. Pan burmistrz zaproponował opłatę z funduszu sołeckiego lub na koszt gminy, natomiast pani z-ca burmistrza dodała, że należy ten temat dokładnie omówić i ustalić zasady. Pani przewodnicząca Erenc – Szpek zapytała, czy na terenie gminy znajdują się dzikie

wysypiska śmieci ? Pan Roman Piątkowski powiedział, że takie nielegalne składowiska są nagminne, jednak to nie podlega systemowi, a gmina przez to ponosi dodatkowe koszty. Pani przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego w marcu było najmniej śmieci w stosunku do innych miesięcy ? Pan kierownik wyjaśnił, że być może było to związane z częstotliwością wywozu, poza tym należy zwrócić uwagę że produkcja odpadów nie jest malejąca a rosnąca. Pani Katarzyna Erenc – Szpek zadała pytanie, jak wygląda sytuacja ze spółdzielnia mieszkaniową ? Kierownik odpowiedział, że spółdzielnia tez jest w systemie. Pani przewodnicząca zwróciła uwagę na kwestię dbania o czystość śmietników i zapytała, czy to jest zawarte w umowie? Pan Piątkowski powiedział, że jest to sprawa urządzeń, a ta sprawa leży po stronie właściciela posesji. Pani radna Longina Kolanowska zapytała, czy śmieci sa odbierana od właścicieli posesji bez względu na to, czy właściciel płaci, czy nie płaci ? Pan kierownik potwierdził. Pani przewodnicząca zapytała, czy istnieją umorzenia lub rozłożenia na raty należności za odpady ? Pan Roman Piątkowski odpowiedział, że w  2017 r. umorzeń było na kwotę 15 tys 271 zł, rozłożeń na raty 32 tys 239 zł, a w 2018 w styczniu już  5.239,00 zł rozłożenia na raty.

Pan radny Perlicjan zapytał, dlaczego w Owczechgłowach i Nienawiszczu gmina płaci za wynajem pojemników na odpady ? Pan kierownik powiedział, że jest to teren działek, gdzie mieszkańcy przebywają sezonowo i nie miał, kto tych pojemników wystawiać, jednak z nowym rokiem będzie to inaczej rozwiązane i każdy mieszkaniec będzie miał swój pojemnik, a odbiór tych odpadów będzie odbywał się w soboty.

 

Ad. 7 Sprawy bieżące.

Brak

 

Ad.8 Wolne głosy i wnioski.

Pan Perlicjan poruszył temat opłaty za wynajem świetlic, komu przysługuje się zniżka – temu kto zamieszkuje, czy temu kto jest zameldowany? Pan burmistrz odpowiedział, że jest to tak samo jak z wpisem do rejestru wyborców, bo jeśli dana osoba udowodni, że żyje na tym terenie to zniżka jak najbardziej się przysługuje. Pani radna Ewa Wysocka dodała, że powinno być, że mieszkaniec jest zameldowany bo inaczej będzie bałagan. Natomiast burmistrz dodał, że jeżeli w umowie jest zamieszkały, to musi udowodnić. Pan kierownik dodał, że to sołtys powinien rozstrzygnąć, czy danego mieszkańca zna.

 

Ad. 9 Zakończenie.

Komisja zakończyła swoje obrady o godz. 17.15, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf