Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia woli na przystąpienie przez Gminę Rogoźno do opracowywania dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania

Uchwała nr VII/66/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 lutego 2019 roku

 

w sprawie: wyrażenia woli na przystąpienie przez Gminę Rogoźno do opracowywania dokumentacji aplikacyjnej o uzyskanie dofinansowania

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1 1. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowywania wniosków aplikacyjnych o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w ramach drugiej tury Programu „Szatnia na Medal” oraz w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej oraz turystycznej w ramach infrastruktury okołoszlakowej, służącej rozwojowi turystyki kwalifikowalnej w ramach naborów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do złożenia oświadczenia o terminie dostarczenia uchwały budżetowej zapewniającej wkład własny Beneficjenta.

3. Zobowiązujemy się do podjęcia uchwały budżetowej zapewniającej wkład własny Beneficjenta w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie wymienionych w par. 1 ust. 1 niniejszej uchwały po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania przez Gminę Rogoźno wsparcia finansowego.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


 

Uzasadnienie

 

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o możliwości ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w ramach drugiej edycji Programu „Szatnia na medal” oraz o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację zadań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej oraz turystycznej z zakresu infrastruktury okołoszlakowej, służącej rozwojowi turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne, oznakowanie turystyczne oraz nakłady inwestycyjne podnoszące atrakcyjność turystyczną danego środowiska. Niezbędnym jest zapewnienie w budżecie gminy wkładu własnego lub złożenie przez Burmistrza Rogoźna oświadczenia o zapewnieniu wkładu własnego.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf