Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLV/448/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie

UCHWAŁA NR XLV/448/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 31 marca 2021 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się regulamin określający zasady korzystania z targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie przy ul. Nowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.07.2015 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego przy ulicy Nowej w Rogoźnie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik

 


 

Uzasadnienie do Uchwały nr XLV/448/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie

 

W związku z potrzebą dostosowania zapisów regulaminu do potrzeb właściciela targowiska oraz handlujących wprowadza się regulamin targowiska miejskiego w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie.

 

drukuj pobierz pdf