Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XL/376/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

UCHWAŁA Nr XL/376/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

w sprawie:   przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. art. 72a ust. 2 w zw. z art. 67 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), po dokonaniu uzgodnienia z Wojewodą Wielkopolskim, Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się statut związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załacznik

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/376/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 listopada 2020 r.

 

w sprawie: przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

 

Celem utworzenia związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin i powiatów uczestniczących w nim w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich oraz skorelowanych usług publicznych. Związek ma pełnić funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2475 ze zm.1944).

Utworzenie związku pozwoli na zapewnienie publicznego transportu zbiorowego między powiatami i gminami województwa wielkopolskiego, w tym zagwarantuje połączenia pozwalające na sprawną komunikację mieszkańców gmin i powiatów, uczestniczących w związku, z terenem miasta Poznania. Dla Miasta Poznania uczestnictwo w związku wpisywać się będzie ponadto w obowiązek organizacji publicznego transportu zbiorowego na poziomie powiatu. W odróżnieniu od komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Poznań o zasięgu metropolitalnym na podstawie porozumień międzygminnych, głównym zadaniem związku powiatowo-gminnego będzie organizacja przewozów o zasięgu regionalnym, wykraczającym poza Metropolię Poznań, jako uzupełnienie siatki połączeń komunikacji miejskiej oraz kolejowych. Uczestnikami związku mają być następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Poznański, Miasto Poznań, Powiat Grodziski, Powiat Kościański, Powiat Nowotomyski, Powiat Obornicki, Gmina Rogoźno, Gmina Buk, Gmina Czempiń, Gmina Dopiewo, Gmina Duszniki, Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Kórnik, Gmina Kuślin, Gmina Miedzichowo, Gmina Międzychód, Gmina Mosina, Gmina Oborniki, Gmina Stęszew, Gmina Suchy Las, Gmina Śmigiel, Gmina Śrem, Gmina Tarnowo Podgórne.

Zakładane jest bezpłatne przekazanie ww. związkowi akcji spółki PKS Poznań S.A. w celu umożliwienia pełnienia przez ten podmiot funkcji operatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach organizowanych przez związek.

Dla funkcjonowania związku konieczne jest przyjęcie statutu. Statut będący przedmiotem uchwały został wypracowany w ramach negocjacji wszystkich uczestników związku oraz został zgodnie z art. 67 ust. 1a w zw. z art. 72a ust. 2 pkt 1 uzgodniony z Wojewodą Wielkopolskim.

 

 

drukuj pobierz pdf