Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IX/86/2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Rogoźnie

Uchwała nr IX/86/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Rogoźnie nadaje się imię „Bajkowy Świat”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie

 

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649 ze zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 8 ww. rozporządzenia, przedszkolu nadaje imię organ prowadzący przedszkole na wniosek rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

Z wnioskiem o nadanie imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Rogoźnie wystąpiła Dyrektor Przedszkola nr 2, działająca w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Wniosek zawiera uzasadnienie wyboru imienia.

Zgodnie z treścią wniosku, w sierpniu 2018 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu imienia dla Przedszkola, co jest związane z obchodzonym w roku szkolnym 2018/2019 jubileuszem 40-lecia istnienia tej placówki. Wybór imienia nastąpił poprzez głosowanie społeczności przedszkolnej.

Wyciąg uzasadnienia do wniosku: „W naszym przedszkolu bajki towarzyszą dzieciom każdego dnia, bo są to najbliższe dziecku utwory literackie, a ich rola jest właściwie nie do zastąpienia. (…) Nauczyciele przedszkola wykorzystują opowiadania i bajki jako gatunek literacki pomocny w wspieraniu rozwoju małych dzieci, kształtowaniu ich wyobraźni oraz stosunku do świata w okresie dzieciństwa. Imię >>Bajkowy Świat<<, wybrane wspólnie przez całą społeczność przedszkola będzie więc jasnym przekazem, definicją tego, co w naszej placówce jest działalnością sztandarową.”.

W związku z powyższym, wniosek o podjęcie uchwały jest uzasadniony.

 

drukuj pobierz pdf