Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia          (nr działki, pow.,              nr KW

             Cena wywoławcza

             Przedmiot zbycia / Przeznaczenie nieruchomości

warunki sprzedaży / uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Rogoźno

 ul. Boguniewska 2

/ obręb ROGOŹNO

 

 

2077                            o pow.1.615m2

KW

PO1O/00020733/6

                     

 

 

 

 

57 000,00zł

brutto

lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 32,29m2 składający się z  2 (dwóch) pokoi i kuchni, położony na parterze z przynależnymi pomieszczeniami o łącznej pow. użytkowej 13,04m2, tj. piwnicą w inwentaryzacji oznaczoną nr 1p i pomieszczeniem gospodarczym w inwentaryzacji oznaczonym nr 1g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku                                 i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właściciel  poszczególnych lokali wynoszącym 781/10000 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2077 o pow.1 615m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00020733/6.   

-przeznaczenie działki 2077: zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu  ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźna w rejonie ulic: Długa, W. Poznańska, Boguniewska, J.S. Konieczyńskich uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/212/2000 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 30 listopada 2000 r. działka 2077 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem Mu o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  

 

- przetarg nieograniczony ustny,

- sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.931 z późn. zm.),

- w dziale III KW PO1O/00020733/6 prawa, roszczenia i ograniczenia:

a) nr wpisu 1, rodzaj wpisu ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością treść wpisu:   „prawo sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokalu nr 2 należeć będą: piwnica pod schodami oznaczona nr 2p3 oraz korytarz na parterze oznaczony nr k3”,                                                                                        b) nr wpisu 2, rodzaj wpisu ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością treść wpisu: „prawo sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, że do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokalu mieszkalnego nr 6 należeć będą: piwnica oznaczona numerem 6p3 oraz korytarz położony na I piętrze oznaczony nr k5”,                                                                        c) nr wpisu 3, rodzaj wpisu inny wpis, treść wpisu: „wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”              

- w dziale IV KW PO1O/00020733/6 widnieje komentarz do migracji o następującej treści: w łamie 4 wpisano: "Wszystkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą a przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 25 stycznia 1999 r.".

 

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 04 stycznia 2023 r. do dnia 26 stycznia 2023 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 16 lutego 2023 r.

 

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 04 stycznia 2023 r.

 

drukuj pobierz pdf