Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXI/686/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr LXXI/686/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu petycji Pana P.K. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej petycję uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXI/686/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 r.

 

W dniu 31 lipca do Biura Rady wpłynęła petycja pana P.K. w sprawie utworzenia w Gminie Rogoźno Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 sierpnia 2022 r. ustalono, iż w Gminie Rogoźno obowiązuje Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rogoźnie, jednakże faktycznie Młodzieżowa Rada Miejska w Rogoźnie nie funkcjonuje.

Wobec powyższego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie o wystosowanie pism do szkół w Gminie Rogoźno celem ustalenia ewentualnych chęci i możliwości reaktywacji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji uznała petycję za bezzasadną.

 

 

drukuj pobierz pdf