Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zaproszenia: Zaproszenie na LV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 czerwca 2010 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LV Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 czerwca 2010r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LIII i LIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.      Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6.       Działalność jednostek organizacyjnych i spółek gminy.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.      zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

b.      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury,

c.       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej,

d.      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

e.       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

f.       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowego,

g.      szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

h.      nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

i.       Statutu Gminy Rogoźno,

j.       trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno,

k.      określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach

11.    podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.   Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

13.    Wolne wnioski i informacje.

14.    Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) Roman Szuberski

 

drukuj pobierz pdf