Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXV/246/2020 Rady Miejskiej W Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 304/2 położonej w Studzieńcu

UCHWAŁA NR XXV/246/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 304/2 położonej w Studzieńcu.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.), w związku z § 4 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp., poz. 3114 z późn. zm. z dn. 02.05.2016 r.) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno.

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym część działki nr 304/2 o pow.1000 m2, położonej w Studzieńcu na okres 3 lat.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXV/246/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 304/2 położonej w Studzieńcu.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do lat 3, strona zawiera kolejną umowę, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o ponowne wydzierżawienie przedmiotowego gruntu jako teren pod pasiekę pszczelarską.

            W nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXV/246/2020 z dn. 27.01.2020 r.

 

 
Dokumenty do pobrania:
Załącznik do uchwały nr XXV/246/2020 z dn. 27.01.2020 r.
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-29 20:49:57)
rozmiar pliku: 289Kb

drukuj pobierz pdf