Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXII/212/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

Uchwała Nr XXII/212/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedstawicielem Gminy Rogoźno w Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu wybrana została radna Katarzyna Erenc-Szpek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/212/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Gmina Rogoźno jest członkiem Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, do którego Rada Miejska w Rogoźnie może desygnować swojego przedstawiciela.

Ze względu na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

 

 

drukuj pobierz pdf