Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLIV/426/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie pozostawienia środków w obrotowych za rok 2020 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Uchwała Nr XLIV/426/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2021 roku

 

w sprawie pozostawienia środków w obrotowych za rok 2020 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art.15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1.

Postanawia się odstąpić od obowiązku wpłaty do budżetu gminy i pozostawić ustaloną na  dzień 31 grudnia 2020 roku nadwyżkę środków obrotowych za rok sprawozdawczy 2020  w wysokości 72.885,62 zł w Centrum Integracji Społecznej Rogoźnie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie
do Projektu Uchwały nr XLIV/426 /2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 lutego 2021 roku

 

Powstała w Centrum Integracji Społecznej nadwyżka środków obrotowych za rok 2020 w kwocie 72.885,62 zł jest wynikiem nie dokonania korekty zaplanowanych wolnych środków w związku z planowanymi dalszym rozwojem oraz inwestycjami w jednostce. Środki, o których mowa stanowią zabezpieczenie finansowe dla wykonywania zadań statutowych jednostki oraz planowanych inwestycji w roku 2021 w postaci sprzętu niezbędnego do realizacji zadań poszczególnych warsztatów.

 Głównym celem działalności CIS jest wykonywanie zadań Gminy w zakresie reintegracji zatrudnienia socjalnego na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dlatego zasadnym jest pozostawienie tych środków w zakładzie budżetowym.

Art.15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm..) stanowi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf