Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXIV/235/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie XXIV/235/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: wskazania przedstawiciela do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchwała Nr XXIV/235/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: wskazania przedstawiciela do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wskazuje się Pana Romana Szuberskiego jako przedstawiciela do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

doUchwały Nr XXIV/235/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Starosta Obornicki, pismem znak EO.5510.6.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r., zwrócił się do Rady Miejskiej w Rogoźnie o delegowanie jednego przedstawiciela, celem powołania w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (w związku z upływem kadencji Komisji).

Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, m.in. w skład Komisji wchodzą trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu.

Z uwagi na pismo Starosty Obornickiego, tj. upływ kadencji dotychczasowej Komisji i konieczność powołania nowej, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

drukuj pobierz pdf