Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2019 rok

Uchwała nr IX/87/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2019 rok

 

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, przyjętego uchwałą nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2094) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje

 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr IV/43/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2019 rok, w ten sposób, że punkt 5 załącznika do Uchwały otrzymuje brzmienie:

5.
Maj
  • Raport o stanie Gminy
  • Wykonanie budżetu za 2018 rok
  • Absolutorium dla Burmistrza Rogoźna
Sesja
Burmistrz Rogoźna
Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, przyjętego uchwałą nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2094), Rada Miejska w Rogoźnie działa zgodnie z rocznym planem pracy.

Z kolei zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, Rada Miejska w Rogoźnie może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf