Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXI/692/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno

Uchwała Nr LXXI/692/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ustawa Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762. ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala,  co następuje:

§ 1.

Zmienia się uchwałę nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2005 r. Nr 140. Poz 3882 i 2019 poz. 8594) w ten sposób, że załącznik do ww. uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Dyrektorom szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załacznik

 

 

Uzasadnienie

Uchwała w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno, została podjęta w 2005 roku. Ustalona wówczas wysokość nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły i przedszkola ustalona w 2005 r. nie była zmieniana.

W związku ze zwiększeniem wynagrodzeń nauczycieli,  podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

drukuj pobierz pdf