Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXII/209/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej

Uchwała Nr XXII/209/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, w ten sposób, że:

1)    § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Powołuje się Komisję Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, jako stałą komisję Rady Miejskiej, w składzie:

-   Chudzicki Zbigniew,

-   Erenc – Szpek Katarzyna,

-   Kolanowska Longina,

-   Kupidura Sebastian,

-   Kuszak Hubert,

-   Kutka Maciej,

-   Łatka Jarosław,

-   Zaranek Łukasz.”.

2)    uchyla się § 2 ust. 2 Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

 

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXII/209/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

Ze względu na wyrażenie przez kilku radnych woli rezygnacji z członkostwa w Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

 

 

 

drukuj pobierz pdf