Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/177/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia woli złożenia przez Gminę Rogoźno wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Uchwała nr XXI/177/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

w sprawie: wyrażenia woli złożenia przez Gminę Rogoźno wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 2094), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1. Wyraża się wolę złożenia przez Gminę Rogoźno wniosku o udzielenie w roku 2020 dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania pn.:

    - przebudowa drogi gminnej nr 272521P w miejscowości Grudna.

2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do złożenia oświadczenia o terminie dostarczenia uchwały budżetowej zapewniającej wkład własny.

3. Zobowiązujemy się do podjęcia uchwały budżetowej zapewniającej wkład własny w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie wymienionego w par. 1 ust. 1 niniejszej uchwały po uzyskaniu informacji o możliwości uzyskania przez Gminę Rogoźno wsparcia finansowego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/177/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

w sprawie: wyrażenia woli na złożenie przez Gminę Rogoźno wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

 

W związku możliwością złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o udzielenie dotacji na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych należy podjąć decyzję o wyborze jednego projektu, na którego realizację wystąpi Gmina Rogoźno. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2019 r.

 

Środki finansowe przeznaczone są na budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni co najmniej 4 m.

 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od zakresu zadania:

- budowa, przebudowa dróg z dotychczasowej drogi gruntowej - droga o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej - 150 tys. zł/km,

- budowa, przebudowa z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego
lub brukowca kamiennego - droga o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej - 75 tys. zł/km,

- budowa, przebudowa z dotychczasowej drogi gruntowej - droga o nawierzchni z kruszywa kamiennego lub brukowca kamiennego - 75 tys. zł/km.

 

Stawki dofinansowania mogą ulec podwyższeniu w sytuacji gdy dochody własne gminy
z roku poprzedzającego złożenie wniosku:

o 25% dla gmin nie osiągających średniego dochodu gmin w województwie,

o 50% dla gmin nie osiągających 75% średniego dochodu gmin w województwie.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf