Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydane przez właściwe organy: Postanowienie Starosty Powiatu Obornickiego z dnia 30.02.2012r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.9.2011

Oborniki, dnia 30 stycznia 2012

 

STAROSTA OBORNICKI

64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a

 

Nr sprawy: GN.673.18.2012

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 póz. 1071 z późn. zm.]. związku z. art.53 ust.4 pkt6 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.] oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn.Dz. U. z 2004r. Nr 121 póz. 1266 z późn. zm.] po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Rogoźna z dnia 10.01.2012r. (data wpł. 16.01.2012r):

 

uzgadniam projekt

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla budowy rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek o nr. ewid.:121,122,123 i 135 położonych w miejscowości STUDZIENIEC, gmina Rogoźno.

 

UZASADNIENIE

Do Starosty Obornickiego wpłynął wniosek Burmistrza Rogoźna z dn. 10.01.2012r. o uzgodnienie projektu Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPiM.6733.9.2011 dla inwestycji opisanej powyżej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości STUDZIENIEC i przebiega przez działki wykazane powyżej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedłożony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia przepisów w sprawach ochrony gruntów rolnych.

Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne z decyzją, o której mowa w art. 11 ustawy z dn.3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 121 póz. 1266 z późn. zm.].

 

Pouczenie

Na niniejsze Postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, za moim pośrednictwem.

 

 

drukuj pobierz pdf