Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie IX Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z §11 pkt 1 Regulaminu Rady Miejskiej podaje się do publicznej wiadomości, że IX Sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbędzie się dnia 27 kwietnia 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.     Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.     Stan bezpieczeństwa w naszej Gminie:

a)   wystąpienie przedstawiciela Gminy oraz przedstawicieli powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych mieszkańców,

b)   dyskusja.

6.     Stan dróg w naszej Gminie:

a)    informacja przedstawiciela Gminy o stanie dróg na terenie naszej Gminy,

b)   dyskusja.

7.    Informacja Burmistrza Rogoźna o efektach przeprowadzonej akcji „Porządkowanie Gminy”.

8.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”,

b)   Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013,

c)    ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

d)   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych,

e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno,

f)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

g)   wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1807/6 położonej w Rogoźnie,

h)   trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań,

i)     wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok.

9.    Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf