Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XXXV Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 28 sierpnia 2013 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXXV Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 sierpnia 2013 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2012-2013:

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b) dyskusja.

6.       Stan przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

c) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,

d)wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok.

e)uchylenia uchwały Nr XXVIII/206/2012 Rady miejskiej w Rogoźnie.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski

13.    Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf