Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 15/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22 marca 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 15/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 22 marca 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy wynikających z Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego za 2011 rok.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Zastępca Burmistrza – K. Ostrowski.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy wynikających z Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego za 2011 rok.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

 

Przewodniczący R. Dworzański zaproponował, aby punkt 2 zamienić z punktem 3 porządku obrad.

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – kontrola wykorzystania dotacji z budżetu gminy wynikających z Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego za 2011 rok. 

Spośród wszystkich oferentów Komisja losowo skontrolowała następujące organizacje:

1. Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dziecinazwa zadania:Wakacyjne warsztaty twórczości.

2. StowarzyszenieParkowianka” – nazwa zadania:Wakacje na wsi też mogą być ciekawe.

3. Klub ŻeglarskiKotwica” – nazwa zadania:Organizacja zajęć żeglarskich 2011.

4. StowarzyszenieParkowianka” – nazwa zadaniaDbamy o formę i zdrowie.

5. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Środowiskowy w Rogoźnienazwa zadaniaOrganizacja kąpieliska w Nienawiszczu 2011.

6. Bractwo KurkoweRogoża” – nazwa zadaniaTurnieje strzeleckie z okazji świąt narodowych 3 maja i 11 listopada.

7. Liga Ochrony Kraju w Rogoźnienazwa zadania:Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży.

 

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1. w rozliczeniu zadania „Turnieje strzeleckie z okazji świąt narodowych 3 maja i 11 listopada” - Bractwo Kurkowe „Rogoża”, zgodnie z umową w § 4 pkt. 2 procentowy udział dotacji wynosił nie więcej niż 9%, natomiast w sprawozdaniu z rozliczenia dotacji wyniósł 13,91%.

2. w rozliczeniu zadania „Dbamy o formę i zdrowie”- Stowarzyszenie „Parkowianka”, brakowało dwóch kserokopii umów o dzieło na łączną wartość 650 zł, które zostały ujęte w sprawozdaniu oraz zwróciła się o wyjaśnienie pisowni nazwiska, które widniało na trzech umowach.

3. Do rozliczenia pozostałych dotacji uwag nie było.

 

Protokół nr 14/2012 został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.40

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 5 kwietnia 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący ………………………..

Wiceprzewodniczący ………………….

Członek …………………………………

Członek …………………………………

 

 

drukuj pobierz pdf