Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zaproszenia: Zaproszenie na LVII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 25 sierpnia 2010 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LVII Sesję V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 25 sierpnia 2010r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.       Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

6.       Ocena działalności inwestycyjnej.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.      nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

b.      szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności,

c.       uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno,

d.      uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno,

e.       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

f.       wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1108/5 położonej w Rogoźnie,

g.       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

h.      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

i.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

j.        wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej,

k.      zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

l.        uchylenia Uchwały Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno,

ł.     uchylenia Uchwały Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie,

m.     zmiany Uchwały Nr XLVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo od posesji nr 141 do skrzyżowania z pierwszą drogą gminną w kierunku Józefinowa,

n.      zmiany Uchwały Nr XLVIII/354/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 1605 w stronę rzeki Wełny,

o.      uchylenia Uchwały Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie,

p.      wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

12.    Wolne wnioski i informacje.

13.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) Roman Szuberski

 

 

drukuj pobierz pdf