Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LVIII/550/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

Uchwała Nr  LVIII/550/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia  13 grudnia 2021 roku

 

w sprawie: zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/401/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037 wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2021-2037   otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. w wykazie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2021-2037, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienionej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Wykaz

 

drukuj pobierz pdf