Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie VIII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 30 marca 2011 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję VIII Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 30 marca 2011 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.     Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.     Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK.

a)    wystąpienia kierowników jednostek organizacyjnych lub ich przedstawicieli,

b)    dyskusja.

6.     Sprawozdanie przedstawiciela Gminy z udziału w związkach i Stowarzyszeniach.

a)    udział Gminy w związkach i stowarzyszeniach,

b)    wystąpienia przedstawicieli Gminy,

c)     dyskusja.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno,

b)    granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno,

c)     uchylająca Uchwałę Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie miasta i gminy Rogoźno,

d)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,

e)     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno,

f)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ul. Działkowej,

g)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) mgr Zdzisław Hinz

 

 

drukuj pobierz pdf