Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLI/388/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej

 

UCHWAŁA NR XLI/388/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia grudnia 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) art.13 ust.1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990), w związku z §4 pkt 1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016r z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1.

Wyraża się zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej Aquabellis Sp. z o. o. w postaci nieruchomości stanowiących własność Gminy Rogoźno:

 

Lp:

obręb

nr działki

pow. w ha

numer księgi wieczystej

1

ROGOŹNO

2364/1

0,1788

DZ.KW./PO1O/8367/20/1 z dn. 30.11.2020 r. wniosek wieczysto-księgowy o założenie nowej księgi wieczystej

4

CIEŚLE

125

0,0800

PO1O/00024950/1

5

CIEŚLE

110/12

0,0331

DZ.KW./PO1O/4834/20/1 z dn. 17.07.2020 r. wniosek wieczysto-księgowy o założenie nowej księgi wieczystej

SUMA

0,2919

 

 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały zajęte są pod urządzenia poboru wody, kanałem wód popłucznych, budynkiem punktu zlewnego przy oczyszczali ścieków.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XLI/388/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej

 

 

 

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy wnoszenia nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do gminnych spółek. Mienie podlegające przekazaniu tj. nieruchomości wraz z infrastrukturą oraz wyposażeniem zostało sfinansowane ze środków budżetowych gminy, w celu realizacji zadań statutowych, tj. zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Zadania te są realizowane za pośrednictwem utworzonej w tym celu spółki gminnej. Mienie podlegające wniesieniu w postaci wkładu niepieniężnego stanowi składniki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania spółki oraz realizacji celów statutowych.

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf