Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XLVII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 27 sierpnia 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLVII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 27 sierpnia 2014 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Pytania do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie, Burmistrza Rogoźna, kierowników jednostek organizacyjnych i spółek gminnych.

6.         Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.

7.         Przygotowanie placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

8.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia Kontroli zasadności zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji pt. „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim” w miejscowości Rogoźno,

b)    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale z dnia 25.06.2014 r.               Nr XLVI/347/2014 w sprawie przekazania skargi Prokuratora na uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku,

c)     rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna,

d)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,

e)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (dot. działki nr 62/7 położonej w m. Jaracz),

f)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (dot. działki KW PO10/00028334/5 położonej w m. Parkowo),

g)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (dot. działki KW PO10/00028570/1 położonej w m. Laskowo),

h)    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej,

i)      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno,

j)      nazewnictwa ulic,

k)    przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej,

l)      ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno,

m)  regulaminu targowiska miejskiego „Mój rynek” w Rogoźnie przy ul. Nowej,

n)    rozpatrzenia wniosku obywatelskiego dotyczącego ideologii gender,

o)    wprowadzenia zmian w budżecie Gminie Rogoźno na 2014 rok,

p)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025.

9.         Interpelacje i zapytania radnych.

10.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach  podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady.

13.      Wolne wnioski i informacje.

14.      Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf