Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXII/729/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

 UCHWAŁA NR LXXII/729/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 

z dnia 26 października 2022r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 333 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego w  2023 roku do kwoty 39,00 zł za 1 dt.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr LXXII/729/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.

 

Cena skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2023 została obniżona do 39,00 zł. Projekt uchwały, w której podana była cena 39,00 zł został wysłany do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach celem zaopiniowania. Opinią Nr Pod/1/2022/Oborniki z dnia 21 października 2022r. w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2023 otrzymaliśmy opinię pozytywną.                                                        

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf