Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XX/169/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów

Uchwała Nr XX/169 /2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 

 

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

W uchwale nr VI/39/2011 paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość diet, o których mowa w § 1wynosi w sołectwach: 

  1. Karolewo, Laskowo, Nienawiszcz   -   22,5 %, 
  2. Boguniewo, Budziszewko, Owczegłowy, Garbatka, Kaziopole, Jaracz, Owieczki, Ruda, Słomowo, Tarnowo, Cieśle -   25,5%, 
  3. Pruśce, Gościejewo, Studzieniec   -   29%, 
  4. Parkowo   -   32,5% 

 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf