Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 22/2020 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 grudnia 2020 roku o godz. 15.00 w UM ul. Nowa 2

PROTOKÓŁ nr 22/2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 grudnia 2020 roku o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji K. Nikodem.

Przewodniczący stwierdził, że na 3 członków Komisji w obradach bierze udział 3 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Praca nad planem Komisji na rok 2021.
  5. Wolne glosy i wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Do porządku obrad członkowie komisji nie wnieśli żadnych zmian.

 

Przystąpiono do punktu 3 – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty, jednogłośnie.

 

Ad. 4 Praca nad planem Komisji na rok 2021.

Przewodniczący przed zebraniem się Komisji Rewizyjnej rozesłał członkom propozycję planu pracy na rok 2021, do którego członkowie komisji nie wnieśli ani nowych propozycji, ani uwag. Plan został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 5 Wolne głosy i wnioski.

Brak.

 

Ad. 6 Zakończenie.

Posiedzenie zakończono o godz. 15:10, protokołowała – Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf