Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 6/011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 sierpnia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 6/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 sierpnia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna E. Wysocka i radny R. Szuberski brali udział w posiedzeniu od godz. 16.30.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
 6. Dyskusja.
 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

 

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół nr 6/2011 został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

W pierwszej kolejności głos zabrała Longina Pijanowska – Pełnomocnik d/s. Oświaty w Rogoźnie, która złożyła Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. – pisemne sprawozdania stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

 

Radny Z. Chudzicki zapytał Panią Pełnomocnik jak wygląda sytuacja z remontami.

Pani Pełnomocnik wyjaśniła, że największe remonty jakie się odbyły to:

 • w Gimnazjum nr 1 – to jest jedna sala, która miała zalecenia sanepidowskie,
 • w Szkole Podstawowej nr 2 – remont korytarza przy sali gimnastycznej - termin wykonania to 29.08.2011 r.
 • w Budziszewku były wymienione drzwi i pięć okien – prace zakończenie.

Następnie Pani Pełnomocnik wyjaśniła, że w pozostałych palcówkach trwają naprawy, które na bieżąco są robione. Natomiast w Tarnowie miało być zrobione zadaszenie budynku gospodarczego ale po opadach wiosennych zalana została sala gimnastyczna i trzeba było środki przeznaczyć na salę.

W Pruścach po ulewach została uszkodzone opierzenie.

W Szkole Nr 2 - awaria odprowadzenia deszczówki, a w Tarnowie zostało zerwane opierzenie.

 

Pani Pełnomocnik również wyjaśniła, że sprawozdanie jest robione dwa razy 30 września i 31 marca czyli stan, o którym mówiła to był na dzień 30 września, a wszystkie inne jeżeli chodzi o uczniów to są na 31 marca żeby były aktualne.

 

Rady R. Dworzański zapytał, czy zatrudnienie uległo zmianie pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych?

Pani Pełnomocnik L. Pijanowska odpowiedziała, że jeżeli byłaby taka informacja potrzeba to może te dane sprawdzić.

 

Przewodniczący KSSOiK Z. Chudzicki zadał pytanie odnośnie zadań remontowych, że środki w 2010 – 2011 były znaczenie większe niż przeznaczone na ten rok?

Pani Pełnomocnik wyjaśniła, że rok budżetowy jest 2010 i część tych remontów była wykonana w 2010, a 2011 już jest nowy rok budżetowy. Czyli trzeba było część zadać, które były zrobione od 01 września 2010 do 31 sierpnia 2011.

Przewodniczący KSSOiK Z. Chudzicki zapytał jakie jeszcze remonty się toczą w poszczególnych palcówkach.

Pełnomocnik odpowiedziała, że uzyskała informację, że wszystko bliskie końcowi.

Przewodniczący KSSOiK Z. Chudzicki zapytał, czy dyrektorzy mogą pozyskiwać środki własne na remonty?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że jeżeliby to było ze środków unijnych to tak, ale wszystko musi być uwzględnione w budżecie. Pani Pełnomocnik dodała, że bardzo dużo pomaga Rada Sołecka i Rada Rodziców.

Pan Radny R. Szuberski poprosił Panią Pełnomocnik o kilka słów wyjaśnienia dlaczego Województwo Wielkopolskie po raz kolejny jest na ostatnim miejscu mimo, że Wielkopolska jest gospodarczo bardzo dobrze rozwinięta, a wyniki w Wielkopolsce są bardzo niskie?

Pani Pełnomocnik odpowiedziała, że też się nad tym pytaniem zastanawiała mimo, że jest wkładane w to wszystko ogrom pracy na dodatkowe zadania to i tak największym problem w szkołach jest motywacja do uczenia. Okazuje się, że uczniowie kończący Gimnazjum nie mają potrzeby uzyskania wysokich średnich bo i tak dostaną się do Szkół Ponadgimnazjalnych. Na przykład uczniowie w Poznaniu zaczynają już walkę między palcówkami żeby dostać się do renomowanych szkół muszą mieć wysoką średnią natomiast u nas każdy uczeń wie, że jest dużo placówek Ponadgimnazjalnych i związku z tym dla każdego jest i tak miejsce.

Po drugie Pani Pełnomocnik potwierdziła to co powiedział Pan Radny R. Szuberski im wyższy statut materialny i dobrobyt w danym województwie tym niższy jest wynik. Dlatego po przeanalizowaniu bardzo dobrze widać, że cała ściana wschodnia ma lepsze wyniki ponieważ tam uczniowie widzą, że jeżeli nie uzyskają dobrych wyników to właściwie ich awans zawodowy zostaje w tym samym miejscu i tam jest motywacja. Natomiast w Wielkopolsce jest wysokie bezrobocie, wysoki statut materialny nawet jest to potwierdzone i zdaniem Pani Pełnomocnik jest to jedna z przyczyn.

Pani Pełnomocnik L. Pijanowska kolejny raz podała przykład na swojej placówki, gdzie miała 20 uczniów i 7 dziewczynek, które otrzymały średnią ponad 38 do 42 z egzaminu, reszta chłopców wychodziła z tego założenia, że nie są im potrzebne dodatkowe zajęci bo i tak pójdą do Szkoły Zawodowej. W związku, z tym praca włożona przez nauczycieli nie jest adekwatna z wynikiem. Dlatego nie powinno się robić ramki i piętnować te palcówki, które uzyskały gorsze wyniki bo powinno się wziąć wykres i tendencje rozwojową. Dodała, że mimo wszystko nie jest zadowolona z wyników przy pracy, którą włożyli nauczyciele i ona sama.

Na koniec Pani Pełnomocnik powiedziała, że jest dumna z tego, że uczniowie kończą Gimnazja i to przełożyło się na badania zewnętrzne ponieważ z kształtowania postaw otrzymana była literka ,,A”.

 

Radny R. Dworzański poprosił o sprecyzowanie ilu nauczycieli pracuje w świetlicach?

Pani Pełnomocnik odwiedziła, że może uzupełnić te dane. Dodała tylko, że nie ma pełnoetatowych świetlicowców. W większości placówkach świetlica nie jest od rana do szesnastej tylko są przydzielane godziny, w momencie gdy są uczniowie do opieki to wtedy ta osoba, która jest ,,wolna” idzie do świetlicy na dyżur. Ponieważ im więcej jest nauczycieli obsadzonych w świetlicy tym łatwiej jest skoordynować dowóz. W dwójce jest nauczyciel i w trójce są dwie świetlice i są nauczycieli pełnoetatowi natomiast co do pozostałych szkół Pani Pełnomocnik zapewniła radego R. Dworzańskiego, że uzupełni te dane.

 

W dalszej części Pani Pełnomocnik d/s Oświaty przedstawiła - Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Wyjaśniła, że na stronie czwartej są inne dane. Po uzyskaniu informacji poinformowała, że po naborze w Gimnazjach jest 225 uczniów i 8 oddziałów. Dodała również, że jest duże zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci sześcioletnich do klas pierwszych i są podpisywane umowy w przedszkolach z rodzicami.

Ponadto rodzice dopytują się czy można zapisać jeszcze dzieci do klas pierwszych - wyjaśniła, że mają obowiązek przyjąć do klas pierwszych jeżeli rodzice wyrażają taką chęć i jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola. Nawet jeżeli jest taka sytuacja, że dziecko nie chodzi do przedszkola ani do zerówki przy szkole, a rodzic przyniesie badanie psychologiczno – pedagogiczne i uzyskał dojrzałość szkolną też to dziecko jest przyjęte. Dodała również, że dobrze byłoby żeby to zainteresowanie rodziców było większe ponieważ rozwiąże to problem za rok, gdyż będzie podwójny rocznik.

Poinformowała także , że nie posiada informacji o urlopach zdrowotnych.

Dalej dodała, że palcówki będą gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego i bezpieczne na przyjęcie dzieci.

 

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rogoźnie Pani G. Karoń zapytała czy zatrudnienie nauczycieli jest bez zmian?

Pełnomocnik d/s Oświaty odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma dodała tylko, że uzupełnienia etatów w Gimnazjum nr 1 zostały przyjęte i są zagwarantowane etaty.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 był ogłoszony nabór.

Ponownie Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rogoźnie Pani G. Karoń zapytała również o Gimnazjum nr 2 czy były jakieś zmiany w zatrudnieniach nauczycieli?

Pani Pełnomocnik opowiedziała, że oni nie posiadają tych danych gdyż organem prowadzącym jest Starostwo.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że w Gimnazjum nr 2 jeden nauczyciel miał rozwiązaną umowę o pracę z powodu braku godzin natomiast w Szkołach Ponadgimnazjalnych nastąpiło okrojenie etenów.

Pani Pełnomocnik d/s Oświaty dodała, że w Gimnazjum nr 1 nauczyciele minowani nie mieli pełnych etatów, ale nastąpiło dopełnienie w innych palcówkach i nauczycieli przyjęli te warunki oraz poinformowała, że jedna Pani wnioskuje o przejście na emeryturę – Pani E. Broniszewska.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że uzupełnienie etatów nastąpiło z tego względu, że dwa odziały Gimnazjum zostały utworzone pomimo, że był wniosek na trzy ale nie uzyskała zgody. Z w związku z tym są dwa odziały liczące 34 uczniów to są dwie klasy, aczkolwiek zdarzały się przypadki, że rodzice przemeldowywali uczniów i z 30 uczniów zrobiło się po 34 uczniów. Także, z tego też tytułu nastąpiło okrojenie etatów.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w Szkole Podstawowej nr 3 jest jeszcze wolny etat?

Pani Pełnomocnik wyjaśniła, że był ogłoszony nabór były zgłoszenia ale czy Pani Dyrektor wybrała kogoś to nie wie.

Wie tylko, że był tam potrzeby nauczyciel z kwalifikacjami do wychowania przedszkolnego lub nauczania początkowego gdyż wynika to z Rozporządzenia Ministerstwa.

Przedstawiciel NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Komisja Zakładowa - Pani D. Karolak zapytała co co oznacza zapis w rubryce przy Gimnazjum nr 1 - ,,dla 3 n-li zatrudnionych przez mianowanie ograniczenie w zatrudnieniach”.

Pani Pełnomocnik d/s Oświaty wyjaśnił, że dwóch nauczycieli nie posiadało etatów i Pani Dyrektor robiąc zamiany uzupełniała świetlice.

Dodała również, że na dzień dzisiejszy każdy nauczyciel ma kwalifikacje uznane do świetlicy i można uzupełnić na świetlice.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 6.

Przewodniczący Komisji Z .Chudzicki zabrał głos i wyraził swoja opinię na temat dobrego przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego, gdyż miał możliwość odwiedzenia niektórych palcówek i widział, że trwają remonty które zbliżały się ku końcowi. Po rozmowie z Dyrektorami były przygotowane sale lekcyjne niezbędne pomoce dydaktyczne ale najważniejsze jest to, że wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodne ze swoimi uprawnieniami. Kilka słów powiedział na temat artykułu które miał przygotowane ,,rodzice wybierają przedszkole”. Sytuacja, w której znaleźli się rodzice nie jest ciekawa. W wyniku reformy w trzyletnim okresie przejściowym od roku szkolnego 2009 – 2010 rodzice mogą samodzielnie podejmować decyzje o tym czy posłać dziecko do pierwszej klasy w wieku 6 czy 7 lat. We wrześniu 2012 roku wejdzie w życie przepis obniżający wiek szkolny i do pierwszych klas obowiązkowo pójdą 7 i 6 latki. Z tego względu liczba tych dzieci rozpoczynających pierwszą klasę będzie wyższa niż zwykle. Więc posłanie dziecka do wymarzonej szkoły może być w tej sytuacji bardzo utrudnione. Przewodniczący wyraził swoje zdanie, że jeżeli nie ma przeciwwskazań co do tego, to najlepszym wyjściem będzie posłanie 6 latka do szkoły już w tym roku.

Pni Pełnomocnik powtórzyła jeszcze raz swoją wypowiedź, że lepiej byłoby żeby rodzice posyłali 6 latki do szkoły bo to rozwiąże problem na przyszły rok aczkolwiek wyjaśniła, że nie można przyjąć trzydzieścioro dzieci do pierwszej klasy ponieważ musi być wydzielone miejsce do zabawy. Zgodnie z nową podstawą nie jest takie proste żeby przyjąć tyle dzieci ponieważ nie zostanie zrealizowana podstawa programowa.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki wyjaśnił dlaczego pewniej jest posłać wcześniej ponieważ niektórzy rodzice mają pewne obawy, że dziecko nie poradzi sobie z materiałem programowym natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że opracowana podstawa programowa dostosowana będzie do 6 latków, a nie do 7 latków. Także te obawy rodziców są trochę nieuzasadnione i w tej podstawie programowej jest napisane, że większość czasu dzieci spędzają nie na w ławkach tylko na dywanie łącząc sprawność intelektualną z ruchową. Jedno jest wiadome, że od września 2012 roku spotkają się dzieci w klasie z różnych roczników. Klasy takie będą zdecydowanie bardziej liczne, a nauczyciel będzie miał pod opieka większą liczbę dzieci?

Na to odpowiedział Dyrektor ZEAPO, że pewnych granic nie można przekroczyć czyli te 24 nie można ich przegiąć w nieskończoność.

Przewodniczący komisji zapytał czy trudniej w przyszłości będzie dostać się do Szkół Ponadpodstawowych?

Głos zajęła Pani Pełnomocnik ds Oświaty i wyjaśniła, że w dużych aglomeracjach tak ale na naszym terenie było sprowadzone i nie powinno być większych problemów bo u nas już w tym roku borykali się z 5 latkami. Czyli praktycznie ten nabór był już zrobiony w szkołach i w pewien sposób ten problem został już częściowo rozwiązany. Potwierdza jednak, że w dużych szkłach tak jak Poznań będzie problem dlatego, że liczebność szkół została zmniejszona, a teraz będzie nabór. Natomiast 2012 rok jest wybrany ten rok dlatego, że jest najwyższy niż i dlatego tak trzeba będzie przejąć ilościowo mniej niż w innych rocznikach.

Głos zabrał Z-ca Burmistrza K. Ostrowski wspominając o aspekcie ekonomicznym ponieważ rodzic przeliczy sobie, że na dziecko w przedszkolu musi stracić ok. 300 zł., a jeżeli pośle dziecko do szkoły i nie zapłaci nic to na pewno jest dla rodziców duży plus. Dodał również, że jako rodzic zauważył, że dzieci jako 6 latki nie są jeszcze psychicznie przygotowane.

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rogoźnie Pani G. Karoń wyjaśniła, że dziecko nie ma obowiązku siedzenia w ławce, zgodnie z reformą w tej chwili muszą być odpowiednie warunki w klasie musi być mało liczna klasa, miejsce na dywanik, kąciki zabaw i wtedy można pracować tak jak się powinno.

Z-ca Burmistrza zapytał co z dzieckiem jeżeli rodzic pracuje do minimum 15.00?

P. G. Karoń odpowiedziała, że w takim przypadku dziecko idzie do świetlicy, gdyż zajęcia podstawowe z nauczycielem trwają około 5 godzin. Na to Pani Pęłnomocnik dodała, że dzieci od pierwszej klasy mają już język nowożytny w wymiarze dwóch godzin obowiązkowo, reilgia może też dochodzić ale nie musi dodatkowo są zajęcia komputerowe które w wymiarze jednej godziny jest rozpisana na 3 lata i dziecko musi zrealizować.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punku 7.

W pierwszej kolejności omówiono projekt z dnia 21.06.2011 r. w sprawie protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo.

Głos zabrała Pani L. Pijanowska jako mieszkanka Gościejewo poprosiła o poparcie protestu przez radnych. Wyjaśniła, że to ma się znajdować tak blisko domostw, że jest nie w sposób mieszkać.

Uwag nie był.

 

Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Przewodniczący poprosił o zajęcie głosu przez Z-ca Burmistrza K. Ostrowskiego w celu zaproponowania składu osobowego.

Z-ca Burmistrza zaproponował na przewodniczącego J. Dolatowskiego uzasadniając, że jest to prawnik oraz że zajmował się już tego typu sprawą.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zaproponował uzupełnienie składu podając Radnego M. Kutkę oraz Radnego H. Kuszaka. Natomiast pozostały skład o kolejne dwie osoby ma uzupełnić Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

Radny M. Kutka zapytał czy to jest 50 % tej kwoty.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że to jest 50 % minimalnego wynagrodzenia i tak jest napisane w ustawie czyli nie może być wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia natomiast mniej niż 50% może być. Wyjaśnił, ze zaproponowano 50% bo jeżeli usali się niską kwotę to wiadomo, że samorząd dopłaci do każdej komisji odbiorczej. Gdyż jeżeli przyjedzie z zewnątrz fachowiec np. z kuratorium oświaty , który musi być w składzie tej komisji to należy mu zapłacić jako zlecenie.

Dodał, że opłata rejestracyjna musi być wniesiona zgodnie z ustawą z wiązku z tym proponuję uchwalenie tej uchwały, która podlega ogłoszeniu co w przyszłości daje możliwość utworzenia żłobka.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (projekt z dnia 21.07.2011 r .)– przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (projekt z dnia 27.07.2011 r.) – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (projekt z dnia 10.08.2011 r.) – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (projekt z dnia 10.08.2011 r.) – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno oraz osoby fizycznej – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu, i trybu umarzania, odraczania spłat lub nierozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej – przedstawiła Skarbik Gminy M. Kachlicka

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 r.

Radna R. Tomaszewska zapytała gdzie będzie się znajdował chirurg?

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że to są dwa pomieszczenia gdzie chirurg przyjmował. Dodał również, że jest potrzeby remont pomieszczeń jak również jak łazienek.

Radny R. Szuberski stwierdził, że lepiej późno niż wcale chociaż stracony był więcej niż rok ale w końcu coś zacznie się dziać. Najlepiej na tym interesie wyszła firma ,,ORLEN” ponieważ około 200 mieszkańców tygodniowo musiało jeździć do Obornik, Wągrowca, Poznania tam gdzie był chirurg.

Zapytał również czy będzie miejsce dla chirurga i ortopedy czy tyko dla chirurga?

Z-ca Burmistrza odpowiedział, że również myślą o ortopedzie jak i o laryngologu.

Radny R. Szuberski zapytał czy te pomieszczenie, w których ma się znajdować chirurg będą spełniały wymogi Rozporządzenia i ile ma być lącznie pomieszczeń będzie dla chirurga?

Z- ca Burmistrza K. Ostrowski, że dwa pomieszczenia.

Na to Radny R. Szuberski dodał, że o ile dobrze pamięta to według Rozporządzenia to są trzy pomieszczenia. Ponieważ jest to bardzo ważne gdyż musi być spełniony wymóg co do szerokości, wysokości, usytuowania.

Z-ca Burmistrza powiedział, że była odpowiednia osoba, która zajmuje się kontraktami i wszystko było ustalane na miejscu żeby w ciemno nie działać.

Radny R. Szuberski zapytać co będzie z rehabilitacją?

Z-ca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że po rozmowie z właścicielem rehabilitacji dowiedzieli się, że do końca roku nie opuści pomieszczenia. Na chwilę obecną dostał wypowiedzenie w tym czasie będzie kontrakt na chirurga jeżeli będzie przeznaczony na teren. Po opuszczeniu pomieszczenia przez właściciela rehabilitacji będzie przygotowane lokum i wtedy będzie można przenieść na to miejsce chirurga oraz ortopedę również.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Z- ce Burmistrza czy kontrakt na chirurga to jest 100% pewność?

Z- ca Burmistrza odpowiedział, że pewności nie ma ale jeżeli będą spełnione odpowiednie kryteria to powinniśmy być dobrej myśli.

Radny R. Szuberski dodał, że będzie to w formie przetargu, że nie tylko szpital ale również inne przedmioty mogą brać udział w tym przetargu i ten kto ten przetarg wygra będzie przez 3 lata taką działalność prowadził.

Z-ca Burmistrza poinformował, że 35 tys. jest zabezpieczone w budżecie na USG aczkolwiek może dojść do tego, że Pani Dyrektor szpitala wyrazi chęć przejęcia USG pod władanie szpitala gdyż wiąże to się z kosztami utrzymania czyli konserwacje, przeglądy itd.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 tj. wolne głosy i wnioski.

Radny R. Szuberski złożył wniosek Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Burmistrza o poparcie prośby Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach, w sprawie dokończenia remontu wewnątrz budynku remizy.

Z – ca Burmistrza przedstawił kilka słów wyjaśnienia, że Pan Baranowski przedstawił kalkulację na około 90 tys. to jest koszt całego wykończenia. Natomiast Pani Skarbik M. Kachlicka dodała, że 35 tys. potrzeba jest tylko żeby zrobić w tym roku centralne ogrzewanie.

Wniosek radnego R. Szuberskiego został przyjęty 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

 

Radny R. Szuberski złożył kolejny wniosek do Pana Burmistrza o poparcie wniosku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie, w sprawie wymiany desek na pomoście przy kąpielisku miejskim. Obecny stan pomostu stwarza zagrożenie dla korzystających z niego, osób i zagraża bezpieczeństwu kąpiących.

Radny R. Dworzański zaproponował żeby ten wniosek oponować w takiej formie ale w 2012 r. gdyż sezon letni się kończy więc i tak kąpieliska będą zamknięte.

Wniosek radnego R. Szuberskiego został przyjęty 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.15

Protokół sporządziła D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 06 września 2011 r.

 

drukuj pobierz pdf