Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXIV/758/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXXIV/758/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 15 grudnia 2022r.

 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2023 rok

 

Na podstawie §3 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, przyjętego uchwałą nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2019 roku, poz. 2094) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na rok 2023

 

I KWARTAŁ

1. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

2. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.

II KWARTAŁ

1. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, CUW, RCK, CIS, OSiR.

2. Raport o stanie Gminy.

3. Wykonanie budżetu za rok 2022.

4. Absolutorium dla Burmistrza Rogoźna.

5. Działalność spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”.

III KWARTAŁ

1. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

2. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2023 roku.

IV KWARTAŁ

1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

3. Ocena inwestycyjna Gminy Rogoźno za 2023 rok.

4. Uchwalenie budżetu na 2024 rok.

5. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji Rady na 2024 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Celem niniejszej uchwały jest ustalenie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2023 rok. Przy jego ustaleniu wzięto pod uwagę zarówno tematy, które - stosownie do zapisów ustaw - powinny być rozpatrzone, jak również tematy mające istotne znaczenie dla Gminy. Realizując postanowienia Statutu Gminy Rogoźno, załącznik nr 5 par.3 ust.1, który stanowi, że Rada może podejmować, wydawać i formułować postanowienia proceduralne, którym jest m.in. roczny plan pracy Rady, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Realizacja uchwały nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu gminy.

 

 

 

drukuj pobierz pdf