Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXVIII/280/2020 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2187/7 – obręb ROGOŹNO

 

UCHWAŁA NR XXVIII/280/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2187/7 – obręb ROGOŹNO

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na nabycie działki gruntu nr 2187/7 o pow.0,1119ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00026526/4, położoną w obrębie ewidencyjnym ROGOŹNO, stanowiącą własność prywatną, na mienie Gminy Rogoźno, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXVIII/280/2020

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2187/7 – obręb ROGOŹNO

 

 

Zgodnie z §5 ust.1 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Burmistrz Rogoźna może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Gminy oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

Właściciel działki nr 2187/7 zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości nabycia na mienie gminne ww. działki gruntu, tut. Organ wyraził wolę nabycia ww. działki za symboliczną złotówkę, na co właściciel działki 2187/7 wyraził zgodę.

Zawiadamiam, że ww. działka gruntu objęta jest decyzją o warunkach zabudowy Burmistrza Rogoźna nr GPiM.6730.76.2019.BR z dnia 11 lipca 2019 r., w której to decyzji działka 2187/7 przeznaczona została pod teren drogi wewnętrznej.

 

W związku z realizacją budownictwa pomiędzy ulicami Boguniewską i Międzyleską w Rogoźnie zachodzi możliwość nabycia działki nr 2187/7 na mienie gminne, z przeznaczeniem jej pod drogę wewnętrzną, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf