Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLII/395/2020 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

UCHWAŁA NR XLII/395/2020
Rady Miejskiej w  Rogoźno
z dnia 29grudnia2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037

 

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/220/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037 wprowadza się następujące zmiany:

   1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2020-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

   2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;   

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Objaśnienia

 

 

drukuj pobierz pdf