Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr XXVIII/270/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej

Uchwała nr XXVIII/270/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

 

w sprawie: możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z § 30 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno zmienioną Uchwałą Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, łańcucha Burmistrza Rogoźna, łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie, sztandaru i pieczęci urzędowej oraz ustalenia zasad ich używania, a także zasad używania hejnału Gminy Rogoźno, Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

1. Wyraża się wolę dofinansowania przez Gminę Rogoźno zadania związanego
z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej pn.:

- Opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 2030P na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 241 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2031P (Rogoźno-Owczegłowy).

2. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do złożenia oświadczenia o możliwości dofinansowania realizacji dokumentacji wymienionej w ust. 1 w wysokości do 50%
jej kosztów.

3. Zobowiązujemy się do podjęcia uchwały budżetowej zapewniającej wkład własny
po uzyskaniu informacji o podjęciu przez Zarząd Powiatu Obornickiego uchwały zapewniającej pozostały wkład własny powiatu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

* - wybrane pozostawić

 

 

 


Uzasadnienie do Uchwały nr XXVIII/270/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie: możliwości dofinansowania przez Gminę Rogoźno opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej.

 

 

W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poruszających się drogami powiatowymi, a przebiegającymi przez teren Gminy Rogoźno należy podjąć decyzję o wyborze opracowania dokumentacji technicznej dla jednego wybranego projektu, na którego realizację Gmina Rogoźno przekaże Powiatowi Obornickiemu dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów inwestycji.

 

 

 

drukuj pobierz pdf