Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 316/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rogoźno

Zarządzenie Nr OR.0050.1.316.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 5 grudnia 2016 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.) Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Rogoźna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rogoźno, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Celem konsultacji jest zbieranie uwag, opinii i propozycji od interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rogoźna.

 

§3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia 13 stycznia 2017 r.

 

§4.

Konsultacje będą prowadzone w formie:

  1. zbieranie uwag w postaci papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64- 610 Rogoźno), z dopiskiem: konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zbieranie uwag w postaci elektronicznej (wysyłanie uwag na adres grunty@rogozno.pl).
  2. zbieranie uwag na formularzu, załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia oraz zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, formularz należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.
  3. ankiety stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia, w terminie określonym w § 3, ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.
  4. zbieranie uwag ustnych. Uwagi należy składać w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r., w godzinach pracy urzędu - pokój 19a Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.
  5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wglądu -pokój 19a Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf