Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 1/2011 ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury odbytego w dniu 18.01.2011 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

Protokół nr 1/2011

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 odbytego w dniu 18.01.2011 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

 

 

Posiedzenie Komisji Wspólnej otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny radny A. Olenderski oraz radny R. Kinach. Radny H. Janus brał udział w posiedzeniu od godz. 16.30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z:

a) ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

b) ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

4.      Wystąpienia przedstawicieli podmiotów zajmujących się działalnością związaną ze służbą zdrowia.

5.      Dyskusja.

6.      Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

7.      Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

8.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki na wniosek Przewodniczącego Rady Z. Hinza wniósł do porządku obrad poprawkę, polegającą na dodaniu dodatkowego punktu po pkt. 6 tj. rozpatrzenie skargi na działalność i postępowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji GFiR.

 

Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji SSOiK.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 tj. Wystąpienia przedstawicieli podmiotów zajmujących się działalnością związaną ze służbą zdrowia.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Urszula Bak – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach, która omówiła stan służby zdrowia w Powiecie Obornickim.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Z. Wiese Inspektor UM w Rogoźnie, który przedstawił stan służby zdrowia w Gminie Rogoźno.

 

Następnie głos zabrał Pan Marek Mysłek Dyrektor Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, który złożył informację dotyczącą stanu technicznego obiektów komunalnych, w których prowadzona jest działalność związana ze służbą zdrowia.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 5 – Dyskusja.

Radny R. Szuberski zapytał, czy były podjęte jakiekolwiek działania przez Pana Burmistrza i jego służby, aby zagospodarować gabinet po stomatologu? Dodał, że z tego co wie, to jeśli byłaby prowadzona tam ta sama działalność przez innego lekarza to byłaby szansa, aby ten gabinet  w jakiś sposób zatrzymać. Poinformował, że dzisiaj rozmawiał z jednym z lekarzy stomatologów, który jest chętny, aby rozpocząć pracę na terenie Rogoźna, ale potrzebny jest mu gabinet. Zapytał, czy podjęto jakieś działania, aby zwiększyć ilość stomatologów w Rogoźnie?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nikt się do niego nie zgłaszał. Stwierdził, że radny R. Szuberski specjalistów przywozi od 2 lat i nadal nie ma żadnego. Dodał, że nie wie, czy jakiś podmiot dostanie kontrakt z NFZ, jeśli gabinet znajduje się na piętrze i w budynku nie ma windy.

Radny R. Szuberski zapytał, czy były jakiekolwiek działania ze strony Burmistrza i jego służb w zakresie stomatologa? Dodał, że nie można sprowadzić lekarza, jeżeli nie ma właściwego lokalu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że udzielił przed chwilą odpowiedzi na pytanie radnego.

Radny M. Połczyński zapytał, czy byłaby możliwość zwiększania ilości kardiologów? Czy wiadomo, ile będzie punktów ratownictwa medycznego?

Pani U. Bak powiedziała, że sprawa dotycząca kardiologa jest bardzo skomplikowana. Ktoś, kto chce świadczyć określony zakres usług medycznych musi mieć warunki lokalowe. Gabinet musi być odpowiednio wyposażony oraz musi być odpowiednia kadra medyczna, z którą jest największy problem. Dodała, że nie wie, czy NFZ byłby zainteresowany rozpisaniem kontraktu, gdyby pojawił się ktoś zainteresowany otwarciem działalności, ponieważ wszystkie usługi są limitowane. NFZ określa liczbę punktów według swoich wyliczeń i uznaje, że na określoną populację wystarczy dana liczba kontraktów. Zwróciła uwagę, że od 2004 r. odkąd weszła w życie ustawa o NFZ, samorządy nie mają żadnych kompetencji odnośnie funkcjonowania służby zdrowia. Mają jedynie wpływ na własne placówki, czyli w przypadku Powiatu jest to SP ZOZ w Obornikach.  Za sprawą tej placówki można inicjować otwieranie określonych rodzajów  poradni specjalistycznych. Szpital może np. wiedzieć potrzebę otwarcia danej poradni, ale NFZ może nie ogłosić konkursu na dany teren. Specjalistyczne usługi medyczne są bilansowane na szczeblu województwa. NFZ, jeżeli zakontraktuje odpowiednią liczbę gabinetów w Poznaniu, to uważa sprawę za zamkniętą i jak pacjent potrzebuje porady specjalisty, to według nich może sobie dojechać do Poznania. Pani U. Bak poinformowała, że od 3 lat jest utworzony Państwowy System Ratownictwa Medycznego. Wojewoda tworzy plan ratownictwa medycznego obejmujący obszar całego województwa i tylko komunikuje co w danej kwestii zaplanuje. Stwierdziła, że są pseudokonsultacje z samorządami, ponieważ Powiat został poinformowany o nowej strukturze organizacyjnej, na którą nie wyrażono zgody. Powiat wystąpił z odpowiednim sprzeciwem w tej kwestii, ale do teraz nie ma odpowiedzi na to wystąpienie. Do końca tego półrocza struktura organizacyjna pozostaje bez zmian. Od 1 lipca na terenie Powiatu będzie stacjonowała jedna karetka typu S i jedna typu P. Będzie ogłoszony nowy konkurs na ratownictwo medyczne. Z tego co wiadomo, będzie wyłoniony jeden, duży podmiot, który będzie obsługiwał rejon. Według nowego planu będzie utworzonych 5 rejonów, w których będzie dyżurowała obsługa medyczna, gdzie będą przyjmowane zgłoszenia przez dyżurnego i on będzie decydował jaka karetka pojedzie do danego zdarzenia. Nadmieniła, że dochodzą słuchy, iż kontrakt na teren Województwa Wielkopolskiego ubiega się Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kto przystąpi do konkursu i kto go wygra. Pani U. Bak powiedziała, że plan jest zatwierdzony przez Ministra. Zwróciła uwagę, że nie ma odpowiedzi na wystąpienie Powiatu i nie wiadomo, czy zostanie uwzględnione. Jednak trzeba liczyć się z tym, że na terenie Powiatu od 1 lipca będą tylko 2 karetki.

Radny M. Kutka zapytał, czy jedna z przychodni zostanie rozwiązana?

Pani U. Bak powiedziała, że komunikat ze str. NFZ mówi, iż „nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego. Od 1 marca br. nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarował się pacjent.” Jest rozpisany konkurs na tą usługę i będzie wyłoniony jeden podmiot. Na pewno SP ZOZ i firma Pana Obsta wystartują w konkursie i być może pojawi się jeszcze jakiś podmiot.

Radny M. Kutka zapytał, czy może być tak, że ten punkt będzie w Rogoźnie?

Pani U. Bak odpowiedziała, że też może tak być.

Radny H. Janus powiedział, że w ubiegłym miesiącu Rada podjęła uchwałę dotyczącą wynajmu pomieszczeń na ul. Fabrycznej na czas nieokreślony Panu Obstowi. Stwierdził, że według tego, co mówi Pani U. Bak może być tylko 1 punkt  na terenie Powiatu, a po ostatniej sesji wynikało, iż może być jeden punkt na ul. Łukowskiej w Obornikach i drugi prowadzony przez ten sam podmiot –  w Rogoźnie,

Pani U. Bak powiedziała, że 1 punkt ma być na 50 tys. mieszkańców. Komunikat NFZ mówi, że „Finansowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będzie poprzez ryczałt miesięczny zależny od wielkości populacji na obszarze zabezpieczenia. Obszary zabezpieczenia świadczeń obejmować będą do 50.000 mieszkańców”. Nadmieniła, że słyszała wypowiedź pani Dyrektor Oddziału NFZ, z której wynikało, że dla Poznania przewidziane są tylko 2 punkty.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tej chwili mieszkańcy i radni obarczają go winą za lekarza rodzinnego, za karetkę pogotowia itd. Dodał, że Pani U. Bak wyjaśniła przed chwilą, jak to wszystko właściwie wygląda. Prawdopodobnie 3 podmioty złożyły ofertę na konkurs na opiekę  wieczorową i świąteczną. Na pewno SP ZOZ, firma Obst i jeszcze jakiś podmiot. Burmistrz dodał, że Pan Obst go poinformował, że złożył taką ofertę, aby miał lekarza rodzinnego w Obornikach i w Rogoźnie. Pan Obst potrzebował uchwałę o dzierżawie pomieszczeń, aby w każdej chwili zawrzeć umowę i wyremontować pomieszczenia. Umowa będzie z nim podpisana dopiero po tym, jak będzie miał zagwarantowany kontrakt z NFZ. Poinformował, że firma Obst przygotowuje się również do przetargu na rejon Piły. Odnośnie chirurga, to nawet gdyby były pomieszczenia gotowe, to nikt i tak by nie złożył oferty. Pani Dyrektor SP ZOZ informowała, że nie złoży oferty, ponieważ nie ma aparatu USG. Odnośnie ortopedy potrzebny jest swój rentgen, a Pan Obst powiedział, że za 56.000 zł od marca do czerwca nie startuje w konkursie.

Pani U. Bak poinformowała, że konsultowała sprawę poradni chirurgicznej i ortopedycznej z Panią Dyrektor SP ZOZ i z jej wypowiedzi wynikało, iż kwestią, która zdecydowała, że nie startowała na te 2 poradnie był nie tylko zły stan obiektu (niedostosowanie do wymogów Ministra Zdrowia), brak wyposażenia, ale także niezadowalająca wielkość kontraktu. Pani Dyrektor zadeklarowała też, że jeśli władze Rogoźna byłyby skłonne jako samorząd ponieść koszty przygotowania obiektu, a także zakupu USG, to SP ZOZ byłby zainteresowany dalszym prowadzeniem działalności. Gmina musi zadecydować, co dalej.

Radny H. Kuszak zapytał o kwotę dofinansowania do urządzenia i kto by je przejął na własność?

Pani U. Bak odpowiedziała, że z tego co pamięta SP ZOZ występował do władz samorządowych z prośbą o dofinansowanie w kwocie ok. 50. 000zł.

Radny R. Szuberski powiedział, że jest to kwota ok. 100 .000 zł na dzień dzisiejszy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w latach 2002 – 2009 dofinansowano SP ZOZ kwotę 357.000 zł. Dotacje z Gminy przekazywana jest dla Powiatu i sprzęt przechodzi na majątek SP ZOZ. Zwrócił uwagę, że utrzymanie sprzętu z drugiej strony też kosztuje.

H. Kuszak stwierdził, że rozumie z tego, iż nie ma możliwości, aby Gmina kupiła sprzęt i byłaby jego właścicielem?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że byłby problem z utrzymaniem sprzętu, a także z darowaniem sprzętu, ponieważ Gmina przekazuje dotacje dla Powiatu z przeznaczeniem na Szpital, a nie bezpośrednio do SP ZOZ.

Pani U. Bak powiedziała, że jest wiele różnych aparatów USG, inaczej wyposażonych i stąd różnica w cenie. Zwróciła uwagę, że gminy wspierają szpital na tyle na ile mogą. Partycypują w kosztach zakupu sprzętu itd. Pani U. Bak podziękowała za okazaną pomoc i wyraziła nadzieję na dalsze wparcie. Powiedziała, że kwestia zakupu sprzętu przez Gminę i przekazania go w użyczenie Szpitalowi, to od strony formalnej NFZ nie do załatwienia, ponieważ oferent, który startuje w konkursie musi dysponować własnym sprzętem.

Radny H. Kuszak zapytał, czy względy finansowe zadecydowały o tym, że pan Obst przeniósł się do Jaracza?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że chyba tak. Dodał, że to Pan Obst podjął taką decyzję.

Radny H. Kuszak powiedział, że można by wyjść z propozycją nieodpłatnego wydzierżawienia pomieszczeń na ul. Fabrycznej Panu Obstowi.

Burmistrz Rogoźno powiedział, teoretycznie jest to możliwe, tylko czy jest to właściwe działanie?  Nie wiadomo, czy Pan Obst byłby chętny. Dodał, że wstępnie ustalił z Panem Obstem, że jeśli wygra konkurs na lekarza rodzinnego nocnego, to wykonałby on remont tych pomieszczeń w zamian za zwolnienie na jakiś okres z czynszu.

Radny M. Kutka, zapytał czy jeśli Gmina kupiłaby aparat USG i wydzierżawiła go danemu podmiotowi, to czy mógłby on wystartować w konkursie?

Pani U. Bak powiedziała, że zgodnie z wymogami NFZ podmiot który startuje musi mieć własny sprzęt. Najmowany może być tylko lokal.

Radny M. Kutka zapytał Burmistrza, na jakim etapie prace remontowe na ul. Fabrycznej?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Pan Obst nie będzie remontował pomieszczeń jeśli nie będzie miał kontraktu.

Radny R. Szuberski zapytał Dyrektora ZAMK, czy istnieje możliwość zagospodarowania pomieszczenia po stomatologu?

Dyrektor ZAMK  odpowiedział, że jeśli SANEPID go dopuści to tak.

Radny R. Szuberski powiedział, że jest młody lekarz, który jest zainteresowany podjęciem takiej działalności.

Radny R. Dworzański zaproponował spotkanie Pani Kaszkowiak- Szamkuć ze stomatologiem zainteresowanym prowadzeniem działalności w Rogoźnie.

Pani U. Bak powiedziała, że kwestia wprowadzenia tam stomatologa jest niemożliwa.  Pani Kaszkowiak- Szamkuć zaprzestała działalności i w tej chwili postępowanie konkursowe zostało zakończone. Jeżeli Pani Szamkuć ponownie się zgłosi, nie będzie to kontynuacja działalności, tylko rozpoczęcie jej na nowo na nowych warunkach.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt. 6 - Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS Ewelina Kowalska.

Radny H. Kuszak, czy był.

Kierownik GOPS powiedziała, że było spotkanie robocze. Po uchwale odbędzie się spotkanie właściwe i zespół będzie powołany.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że autopoprawką wycofa projekt uchwały w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno oraz projekt uchwały w sprawie  granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno z porządku obrad. O udzielenie wyjaśnień poprosił Panią Sekretarz Gminy.

Sekretarz Gminy powiedziała, że oba projekty uchwał wiążą się z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie nazewnictwa ulic. Ta uchwała ma ukazać się w Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 46, który jeszcze nie został opublikowany i w związku z tym oba projekty będą przełożone na miesiąc marzec.

 

Projekt uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów wraz z autopoprawką przedstawił Burmistrz Rogoźna.

Radny A. Jóźwiak zapytał powód podziału sołectw na poszczególne grupy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, w poprzedniej kadencji sołtysi zadecydowali o takiej gradacji, która głównie podyktowana jest liczbą mieszkańców.

Radny H. Janus powiedział, że z Statutu wynika, iż „Przewodniczącemu organu wykonawczego przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach ustalonych przez Radę odrębną uchwałą”. Dodał, że w omawianym projekcie nie ma nic na temat zwrotu kosztów podróży służbowej, dlatego wnioskuje o zapis, że sołtysom, tak jak radnym, przysługuje zwrot kosztów podróży.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zauważył, że może być to również w innej uchwale.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Jaracz przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny A. Nadolny poprosił o szczegółowe wskazanie przedmiotowego terenu. Zapytał, kto jest właścicielem tej działki?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że Pan Kaczor.

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/376/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał, kto jest dzierżawcą lokalu?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że Pan M. Lis.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomości będące własnością osób fizycznych przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że dnia 9 lutego do Biura Rady wpłynął wniosek wraz z projektem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Rogoźnie. Dodał, że wniosek został podpisany przez 7 radnych tj. H. Janusa, R. Kinacha, M. Kutkę, A. Nadolnego, M. Połczyńskiego, R. Szuberskiego i R. Tomaszewską. Zapytał, kto z radnych przedstawi projekt uchwały wraz z uzasadnieniem?

Radny H. Janus stwierdził, że wszyscy radni mają projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że chciałby się na razie odnieść do zarzutu nieudzielenia głosu panu M. Zielińskiemu w danym punkcie porządku obrad, a także Sołtysowi Z. Nowakowi. Odnośnie pierwszego przypadku w dyskusji nad projektem budżetu Pan Zieliński się nie zgłaszał. Dodał, że poinformował na minionej sesji, iż po przerwie przystąpi do procedury głosowania wniosków. Nadmienił, że nie dopuszczał już do żadnej dyskusji, tylko było przedstawienie wniosków i ich głosowanie. W momencie jak radny H. Janus zgłaszał swoje poprawki, Pan Zieliński zgłosił się, że chce zabrać głos. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że powiedział do niego: „W tym momencie Panu nie udzielę głosu, ponieważ przystąpiliśmy do procedury głosowania ”. Dodał, że uważa, iż postąpił zgodnie z obowiązującym porządkiem obrad i był konsekwentny. Odnośnie drugiego przypadku, to każdemu innemu uczestnikowi obrad nie przysługują takie same prawa jak radnym. Zwrócił uwagę, że udzielił głosu każdemu radnemu, który się zgłosił. Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Pana Burmistrza nie dotyczył strony prawnej Pana Z. Nowaka, dlatego uważał, że nie musi udzielić mu głosu. Dodał, że jako Przewodniczący Rady ma ustawowe uprawnienia m.in. prowadzenie obrad, organizowanie ich i również odpowiadanie za nie.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 - rozpatrzenie skargi na działalność i postępowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki poinformował, że dnia 4 lutego do Biura Rady  wpłynęła skarga Sołtysa Sołectwa Budziszewko Pana Z. Nowka na działalność i postępowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Zdzisława Hinza. Następnie Przewodniczący Komisji SSOiK odczytał jej treść.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 - Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki poinformował, że najbliższe posiedzenie Komisji SSOiK odbędzie się w połowie marca i tematem posiedzenia będzie sprawozdanie z działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji.

Radny H. Janus złożył wniosek do GDDKiA O/Poznań o udrożnienie przepustu i i wyczyszczenie rowu przy drodze krajowej nr 11 w m. Tarnowo (przy posesji nr 11 i 15).

Ww. wniosek został przyjęty 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji GFiR.

Radny H. Janus wniósł o położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 241 na ul. Piłsudskiego w Rogoźnie (od przejazdu kolejowego w Rogoźnie do skrzyżowania z ul. II Armii Wojska Polskiego). Dodał, że wniosek kieruje do WZDW w Poznaniu.

Ww. wniosek został przyjęty 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji GFiR.

Radny M. Połczyński złożył wniosek do WZDW w Poznaniu o naprawienie i udrożnienie przepustu na drodze wojewódzkiej nr 241 na wjeździe do m. Marlewo.

Radny H. Kuszak wniósł o usytuowanie znaku w kształcie strzały do miejscowości z napisem "Rogoźno" przy nowo wybudowanym rondzie w m. Ruda oraz znaku informujących o wjeździe do Rogoźna.

Ww. wniosek został przyjęty 13 głosami „za” w obecności 13 członków Komisji SSOiK i Komisji GFiR.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.00

Rogoźno, dnia 4 mają 2011 r.

Protokół sporządziła A. Potocka

 

drukuj pobierz pdf